Disciplinární komise

Disciplinární komise je podle čl. 11 stanov orgánem Komory, který sleduje dodržování profesních norem a rozhoduje o tom, zda došlo k jejich porušení a řeší případné stížnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

Činnost komise upravuje a podrobnosti o disciplinárním řízení a ukládání disciplinárních opatření stanoví disciplinární řád.  

 

Složení komise po volbách na sněmu dne 7. října 2014:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Josef Homolka Ing. Josef Homolka předseda

Účetní expert, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor vnitřní obchod. Nyní Vice-President Finance ve společnosti VAMED MEDITERRA a.s.

Ing. Bohuslava Jiránková Ing. Bohuslava Jiránková místopředsedkyně

Účetní expertka, IFRS specialistka. Absolventka VŠE Praha, obor účetnictví a audit. Nyní ředitelka odboru účetnictví a daní ve společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. Předsedkyně kontrolní komise České kanceláře pojistitelů.

Ing. Zdeňka Koníčková Ing. Zdeňka Koníčková členka

Bilanční účetní, absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha. Ředitelka a jednatelka ALFIN, spol. s r.o.

 

Skočit na začátek