Dozorčí komise

Dozorčí komise je podle čl. 12 stanov kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy norem a je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

 

Složení komise po volbách na sněmu dne 7. října 2014:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Mgr. Ing. Magdalena Králová Mgr. Ing. Magdalena Králová předsedkyně

Účetní expertka, daňová poradkyně. Viceprezidentka Svazu účetních ČR, předsedkyně Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR. Absolventka VŠE v Praze a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jednatelka společnosti MK Ekonomika s.r.o. Lektorka a autorka odborných článků.

Ing. Pavel Hejný Ing. Pavel Hejný místopředseda

Účetní expert, auditor, IFRS specialista. Partner a vedoucí auditorského týmu ve společnosti NEXIA AP a.s.

Ing. Renáta Šlechtová Ing. Renáta Šlechtová členka

Bilanční účetní, daňová poradkyně. Členka rady Středočeské asociace manažerek a podnikatelek, lektorka. Společník a jednatelka společnosti Pro Accounting s.r.o.

 

Skočit na začátek