Aktuální nabídka seminářů Komory

Přeměny a obdobné operace (podnikové kombinace)

Termín: 9. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 -16:00 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 2790 Kč (3290 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Senovážné nám. 1463/5, učebny spol. KOČKA s r.o. (zadní budova ve dvoře, 1. patro).

Lektoři

Mgr. Tomáš Hrdina - advokát specializující se na oblast obchodních korporací a právní odpovědnosti se zaměřením ve vztahu k obchodním společnostem, likvidací obchodních spol. a oblast cenných papírů.

Program

 

1. přeměny:

-          druhy přeměn

-          algoritmus přeměny

-          omezující podmínky přípustnosti přeměny

-          důvody uskutečňování přeměn

-          účetní a daňové aspekty přeměn

-          znalecké posouzení a jeho vliv na přeměnu

-          volba rozhodného dne

-          výměnný poměr a jeho aspekty

-          doplatky, dorovnání

-          práva věřitelů a menšinových společníků

-          žaloby napadající přeměny

2. další obdobné operace:

-          převod závodu, pobočky

-          převod majoritního podílu na podnikání

3. praktické aspekty přeměn

-          důvody uskutečňování přeměn

-          doporučení při přeměnách – jak plánovat přeměnu

-          následná rizika při přeměnách

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek