Aktuální nabídka seminářů Komory

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS

Termín: 10. - 11. 10. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15.30 hod.
Místo konání: Praha
KOČKA spol. s r.o., Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1
Cena: 5180 Kč (6180 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 11 hodin

Spojení

KOČKA spol s r.o., Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Lektoři

Ing. Martina Křivánková, FCCA – lektor a konzultant k problematice IFRS

Program

ZRUŠENO - pro skupinovou rezervaci nás kontaktujte na info@komora-ucetnich.cz

Seminář je určen zejména posluchačům, kteří se potřebují seznámit s principy vykazování vybraných oblastí podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Lze jej doporučit i pro zopakování či „osvěžení“ posluchačům, kteří se s pravidly pro vykazování majetku a rezerv seznámili před delším časem a teprve nyní začínají s jejich aplikací v praxi.

Pozn.: Na seminář si vezměte kalkulačku s funkcemi.

Obsah:

 • IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení
 • IFRS 16 Leasingy
 • IAS 23 Výpůjční náklady
 • IAS 38 Nehmotná aktiva
 • SIC-32 Nehmotná aktiva – náklady na webové stránky
 • IAS 40 Investice do nemovitostí
 • IAS 36 Snížení hodnoty aktiv
 • IFRIC 10 Mezitímní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • IFRIC-1 Změny v existujících závazcích vyplývajících z povinnosti odstranit aktivum, uvést místo do původního stavu a podobných důvodů

 

Absolvováním tohoto školení získáte 1 bod do motivačního programu členů - fyzických osob nebo jako Účetní kancelář KCÚ čerpejte školení zdarma v rámci Vašeho servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

.

Skočit na začátek