Redakční rada

Redakční rada je odborným orgánem Komory. Navrhuje koncepci Bulletinu, stanoví časový harmonogram vydání, rozsah a tématické zaměření konkrétního čísla, určuje odborného garanta konkrétního čísla a schvaluje jeho obsahovou náplň.

Složení redakční rady jmenováné výborem Komory dne 7. ledna 2019:

 

Ing. Petr Píša Ing. Petr Píša předseda

Mistopředseda KCÚ. Účetní expert. Nyní pracuje jako controller a metodik ve státní organizaci SŽDC. Jeho specializací je především oceňování podniků a posuzování účetnitví. Autor odborných článků.

Ing. Libor Vašek, Ph.D. Ing. Libor Vašek, Ph.D. místopředseda

Předseda KCÚ, účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných publikací a článků.

Ing. Jan Kellner, Ph.D. Ing. Jan Kellner, Ph.D. člen

Účetní expert, auditor, IFRS specialista. Partner auditního oddělení Mazars Audit s.r.o. Má rozsáhlou praxi v oblasti externího auditu a finančního poradenství a zkušenosti s koordinací auditorských týmů při auditech individuálních a konsolidovaných účetních závěrek českých i mezinárodních společností.

 

MgA. Denisa Kokošková MgA. Denisa Kokošková členka

Grafická designérka. Absolventka VŠUP v Praze. Působí jako OSVČ v oblasti designu, tvorby brandu a corporate identity, sazby knih a časopisů. Autorka vizuálního stylu Komory.

 

 

Ing. Jan Molín, Ph.D. Ing. Jan Molín, Ph.D. člen

Certifikovaný účetní, daňový poradce. Zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ, člen Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR, zkušební komisař KDP ČR. Autor odborných publikací a článků.

Ing. Jana Wenclová Ing. Jana Wenclová členka

Certifikovaná účetní. Absolventka VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Nyní vedoucí odboru informačních systémů ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i. Autorka odborných publikací a článků.

 

Skočit na začátek