Redakční rada

Redakční rada je odborným orgánem Komory. Navrhuje koncepci Bulletinu, stanoví časový harmonogram vydání, rozsah a tématické zaměření konkrétního čísla, určuje odborného garanta konkrétního čísla a schvaluje jeho obsahovou náplň.

Složení redakční rady jmenované výborem Komory:

 

Ing. Lenka Dvořáková Ing. Lenka Dvořáková členka

Certifikovaná účetní a daňový poradce, lektor, autor odborných publikací a článků. Vede účetní a daňovou kancelář od roku 1995. Specializuje se na komplikované oblasti účetnictví a účetní závěrky.

MgA. Denisa Kokošková MgA. Denisa Kokošková členka

Grafická designérka. Absolventka VŠUP v Praze. Působí jako OSVČ v oblasti designu, tvorby brandu a corporate identity, sazby knih a časopisů. Autorka vizuálního stylu Komory.

 

 

Ing. Jan Molín, Ph.D. Ing. Jan Molín, Ph.D. člen

Certifikovaný účetní, daňový poradce. Zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ, člen Výboru pro otázky výkonu účetní profese SÚ ČR, zkušební komisař KDP ČR. Autor odborných publikací a článků.

Janu Dlabačová Janu Dlabačová členka

členka

Skočit na začátek