Členem Komory certifikovaných účetních na podporu vzdělávání může být dle čl. 5 Stanov:

- Právnická osoba, nebo

- Fyzická osoba (OSVČ),

jejíž zaměstnanec nebo statutární zástupce je členem Komory nebo adeptem profesního vzdělávání dle čl. 3, odstavce 2 Stanov Komory (tj. student v certifikaci účetních SÚ ČR, student ACCA, ICAEW, KA ČR apod.).

 

Podmínkou vzniku členství je:

- souhlas podnikatelského subjektu s tímto členstvím, který vyjadřuje podáním přihlášky, a

- následné schválení členství výborem Komory.

Členství vzniká okamžikem uhrazení poplatku podle Příspěvkového a poplatkového řádu Komory certifikovaných účetních (čl. 4, odst. 2). Na základě vyplněné přihlášky schválené výborem Komory bude vytvořena a zaslána výzva k úhradě.

 

PŘIHLÁŠKA k ČLENSTVÍ

 

Skočit na začátek