Přihláška do Komory - právnická osoba

O členství v KCÚ může požádat právnická osoba, která: 

  1. má činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, a vykonává ho prostřednictvím člena Komory, čímž se rozumí statutární orgán nabo osoba odpovědná za výkon činnosti a
  2. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem účetního poradenství.

Podrobnější informace jsou uvedeny v čl. 4 Stanov KCÚ. Právnická osoba podle čl. 1 a 2 Příspěvkového a poplatkového řádu KCÚ hradí členský příspěvek ve výši 2 500 Kč a servisní poplatek ve výši podle zvoleného servisního balíčku (MINI, MIDI nebo MAXI). 

Členské údaje
Adresa
Korespondenční adresa

(pokud je jiná, než adresa výše)

Kontakty
Fakturační údaje:
Poznámky
Odesláno

 

Skočit na začátek