Přihláška do Komory - právnická osoba

O členství v KCÚ může požádat právnická osoba, která: 

  1. má činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zapsánu jako předmět podnikání v obchodním rejstříku, a vykonává ho prostřednictvím člena Komory, čímž se rozumí statutární orgán nabo osoba odpovědná za výkon činnosti,
  2. má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem účetního poradenství.

Podrobněji stanovy (zejména čl. 6). Právnická osoba hradí členský příspěvek (2 000,- Kč) a servisní poplatek ve výši podle vlastního rozhodnutí (více příspěvkový a poplatkový řád, zejména čl. 1 a 2). 

Členské údaje
Adresa
Korespondenční adresa

(pokud je jiná, než adresa výše)

Kontakty
Fakturační údaje:
Poznámky
Odesláno

 

Skočit na začátek