Kontinuální profesní vzdělávání

V návaznosti na článek 2.5. Etického kodexu Komory certifikovaných účetních pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních Komora sleduje naplňování kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), a to nejen u členů, ale u všech certifikovaných účetních. KPV vyplývá ze Směrnice č. I/2019 Komory, o Systému kontinuálního profesního vzdělávaní.

Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají. KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.

Systém zastřešuje Komora, která dohlíží i na jeho plnění. Každoročně jsou vyhlašována doporučená témata KPV. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující — partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.

Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.

Směrnice řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (čl. 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (čl. 9).

Informace o získání Osvědčení o absolvování školení na Videolektor.cz naleznete zde.

Skočit na začátek