Kontinuální profesní vzdělávání

V návaznosti na článek 2.5. etického kodexu Komory certifikovaných účetních pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000. Nyní je nově vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 — Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory, kterou se stanoví systém kontinuálního profesního vzdělávaní.

Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají. KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát.

Systém zastřešuje Komora, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor Komory. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Spolupracující — partnerské organizace Komory poskytují na akce KPV členům Komory cenové zvýhodnění.

Hlášení o plnění KPV se zasílá na Komoru do 31. ledna následujícího roku.

Směrnice samozřejmě řeší i výjimečné situace, např. když se nepodaří v daném roce naplnit stanovený rozsah vzdělávání (čl. 6 odst. 2) nebo když certifikovaný účetní nemůže delší dobu vzdělávání v systému KPV absolvovat či začne vykonávat jinou profesi (čl. 9).

Skočit na začátek