Nejbližší vzdělávací akce Komory

26. 2. 2019 Dotace u neziskovek Praha
1.3. 2019 Novinky pro mzdové účetní Praha
5.3.2019 Daňová optimalizace Praha
Účetní kanceláře Komory certifikovaných účetních

Katalog vzdělávacích akcíleden—červenec 2019 

Komora certifikovaných účetních

Kdo jsme

KCÚ je profesní organizace s mnohaletou tradicí (založena v roce 1999) sdružující odborníky v účetní profesi.

KCÚ je důležitou základnou pro všechny účetní profesionály. Pro veřejnost garantuje odbornost a kvalitu svých členů.

KCÚ je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Americké obchodní komory. Spolupracuje s dalšími profesními organizacemi v ČR i v zahraničí.

Činnost a cíle

Snažíme se přispívat k dalšímu rozvoji a zvyšování úrovně a prestiže účetní profese.

Vydáváme etický kodex a další normy usměrňující činnost profesních účetních a dohlížíme na jejich plnění. 

Zajišťujeme systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), svým členům poskytujeme rozsáhlý odborný, vzdělávací, etický a další servis.

Členství

Členem KCÚ se může stát fyzická osoba, která je absolventem systému certifikace účetní profese v ČR nebo obdobného systému jiné členské organizace IFACu nebo jejím členem.

Systém certifikace v ČR organizačně zajišťuje Institut certifikace účetních, a.s.

Členství v KCÚ je logickým krokem po absolvování certifikace účetní profese - pomůže udržovat absolventům jejich odbornou úroveň a znalosti, poskytne potřebné zázemí.

Členem KCÚ se může stát i právnická osoba.

Rozvaha členství v Komoře

Členský příspěvek (2 000,- Kč/rok)

Kontinuální profesní vzdělávaní (rozsah 40 hod./rok)

Hlášení o plnění KPV

Profesní tituly CA (Certified Accountant) nebo CAE (Certified Accounting Expert)

Vzdělávací akce

Odborný informační servis
(internetové stránky, e-mailový zpravodaj, tištěný bulletin atd...)

Odborné a právní poradenství

Metodická a lektorská činnost

Kariérní poradenství a zprostředkování pracovních příležitostí

Profesní pojištění

Setkávání členů (výměna odborných informací a zkušeností)

Marketingový servis (logo, e-maily, razítko, vizitky)

Slevy u partnerských organizací (vzdělávání, odborná literatura, služby)

Slevy na propagaci a inzerci

Zprostředkování obchodních kontaktů

 

Skočit na začátek