Nejbližší vzdělávací akce Komory

30. 11. 2023 Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů Online
1. 12. 2023 Výroba a ocenění zásob v účetnictví Online
24. 11. 2023 + 1. 12. 2023+ 8. 12. 2023 + 5. 1. 2024 + 12. 1. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online

Komora certifikovaných účetních

Kdo jsme

KCÚ je profesní organizace s mnohaletou tradicí (založena v roce 1999) sdružující odborníky v účetní profesi.

KCÚ je důležitou základnou pro všechny účetní profesionály. Pro veřejnost garantuje odbornost a kvalitu svých členů.

KCÚ je členem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Americké obchodní komory. Spolupracuje s dalšími profesními organizacemi v ČR i v zahraničí.

Činnost a cíle

Snažíme se přispívat k dalšímu rozvoji a zvyšování úrovně a prestiže účetní profese.

Vydáváme etický kodex a další normy usměrňující činnost profesních účetních a dohlížíme na jejich plnění. 

Zajišťujeme systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), svým členům poskytujeme rozsáhlý odborný, vzdělávací, etický a další servis.

Členství

Členem KCÚ se může stát fyzická osoba, která je absolventem systému certifikace účetní profese v ČR nebo obdobného systému jiné členské organizace IFACu nebo jejím členem.

Systém certifikace v ČR organizačně zajišťuje Institut certifikace účetních, a.s.

Členství v KCÚ je logickým krokem po absolvování certifikace účetní profese - pomůže udržovat absolventům jejich odbornou úroveň a znalosti, poskytne potřebné zázemí.

Členem KCÚ se může stát i právnická osoba.

Rozvaha členství v Komoře

Členský příspěvek (2 500,- Kč/rok)

Kontinuální profesní vzdělávaní (rozsah 40 hod./rok)

Hlášení o plnění KPV

Profesní tituly CA (Certified Accountant) nebo CAE (Certified Accounting Expert)

Vzdělávací akce

Odborný informační servis
(internetové stránky, e-mailový zpravodaj, čtvtletní bulletin atd...)

Odborné a právní poradenství

Metodická a lektorská činnost

Kariérní poradenství a zprostředkování pracovních příležitostí

Profesní pojištění

Setkávání členů (výměna odborných informací a zkušeností)

Marketingový servis (logo, e-maily, razítko, vizitky)

Slevy u partnerských organizací (vzdělávání, odborná literatura, služby)

Slevy na propagaci a inzerci

Zprostředkování obchodních kontaktů

 

Skočit na začátek