Přehled legislativy EU

< | 1 | 2 | 3 | 4 |

Strana 1 z 4, zobrazeno 20 záznamů z celkových 80, záznamy 1 až 20

2. 7. 2018 — Směrnice Rady (EU) č. 2018/912 (Úřední věstník EU - L 162 - publikován dne 27. června 2018),

kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu (platnost dnem 17. července 2018). Český překlad zde.

6. 4. 2018 — Nařízení Komise (EU) č. 2018/519 (Úřední věstník EU - L 87 - publikován dne 3. dubna 2018),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci Výboru pro interpretaci mezinárodního účetního výkaznictví (IFRIC) 22 (platnost dnem 23. dubna 2018). Český překlad zde.

27. 3. 2018 — Nařízení Komise (EU) č. 2018/498 (Úřední věstník EU - L 82 - publikován dne 26. března 2018),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 9 Finanční nástroje (platnost dnem 29. března 2018). Český překlad zde.

19. 3. 2018 — Nařízení Komise (EU) č. 2018/400 (Úřední věstník EU - L 72 - publikován dne 15. března 2018),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 40 Investiční nemovitý majetek (platnost dnem 4. dubna 2018). Český překlad zde.

28. 2. 2018 — Nařízení Komise (EU) č. 2018/289 (Úřední věstník EU - L 55 - publikován dne 27. února 2018),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 Úhrady vázané na akcie (platnost dnem 19. března 2018). Český překlad zde.

12. 2. 2018 — Nařízení Komise (EU) č. 2018/182 (Úřední věstník EU - L 34 - publikován dne 8. února 2018),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 28 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 1 a 12 (platnost dnem 28. února 2018). Český překlad zde.

3. 1. 2018 — Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2017/2459 (Úřední věstník EU - L 348 - publikován dne 29. prosince 2017),

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (platnost dnem 18. ledna 2018, účinnost dnem 1. ledna 2019). Český překlad zde.

3. 1. 2018 — Směrnice Rady (EU) č. 2017/2455 (Úřední věstník EU - L 348 - publikován dne 29. prosince 2017),

kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (platnost dnem 18. ledna 2018). Český překlad zde.

3. 1. 2018 — Nařízení Rady (EU) č. 2017/2454 (Úřední věstník EU - L 348 - publikován dne 29. prosince 2017),

kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (platnost dnem 18. ledna 1018, účinnost dnem 1. ledna 2021). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1990 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard  (IAS) 7 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1989 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard (IAS) 12 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1988 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 4 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1987 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 15 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

16. 11. 2017 — Nařízení komise (EU) č. 2017/1986 (Úřední věstník EU - L 291 - publikován dne 9. listopadu 2017),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 16 (platnost dnem 29. listopadu 2017). Český překlad zde.

23. 5. 2017 — Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/827 (Úřední věstník EU - L 129 - publikován dne 19. května 2017),

kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (platnost dnem 19. května 2017, použije se od 1. ledna 2017). Český překlad zde.

22. 12. 2016 — Směrnice Rady (EU) č. 2016/2258 (Úřední věstník EU - L 342 - publikován dne 16. prosince 2016),

kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (platnost dnem 16. prosince 2016). Český překlad zde.

2. 12. 2016 — Nařízení komise (EU) č. 2016/2067 (Úřední věstník EU - L 323 - publikován dne 29. listopadu 2016),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 9 (platnost dnem 19. prosince 2016). Český překlad zde.

4. 11. 2016 — Nařízení komise (EU) č. 2016/1905 (Úřední věstník EU - L 295 - publikován dne 29. října 2016),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 15 (platnost dnem 18. listopadu 2016). Český překlad zde.

29. 9. 2016 — Nařízení komise (EU) č. 2016/1703 (Úřední věstník EU - L 257 - publikován dne 23. září 2016),

kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standardy účetní výkaznictví (IFRS) 10 a 12 a mezinárodní účetní standard (IAS) 28 (platnost dnem 26. září 2016). Český překlad zde.

22. 7. 2016 — Směrnice Rady (EU) č. 2016/1164 (Úřední věstník EU - L 193 - publikován dne 19. července 2016),

kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (platnost dnem 13. srpna 2016). Český překlad zde

< | 1 | 2 | 3 | 4 |
Skočit na začátek