Novinky

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5...54 | 55 |

Strana 1 z 55, zobrazeno 20 záznamů z celkových 1099, záznamy 1 až 20

3. 4. 2024 — Bulletin 01/2024

Vážené členky a členové Komory,

rádi bychom Vám oznámili, že na webových stránkách Komory je již dostupné nové číslo Bulletinu 01/2024. 

Užijme si i toto číslo bulletinu, které připravovalo nové občerstvené složení redakční rady.

Novými členy redakční rady se stala Ing. Jana Dlabačová a Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. 

Mimo působení v redakční radě rovněž oba přispěli do aktuálního čísla bulletinu svými autorskými příspěvky, a to na téma osvobozených příjmů uváděných na mzdovém listu (Ing. Jana Dlabačová) a téma dokazování v průběhu daňové kontroly (Bc. Zdeněk Vondrák, DiS.).

V bulletinu můžete dále nalézt příspěvek prof. Ing. Libuše Müllerové CSc. zaměřený na přílohu v účetní závěrce, která bývá neprávem při sestavování účetní závěrky upozadněna, ačkoli informace, které má obsahovat, mají pro uživatele často zásadní význam. Ing. Martin Bureš nás tentokrát seznámí s řešením otázky odpisování dlouhodobého majetku svěřenským fondem a nabízí vlastní shrnutí celé problematiky. Úvahou o založení organizační složky v České republice nás provede autorka Ing. Lenka Kruntorádová, MBA. Dočteme se i novinky z Národní účetní rady, přiblížíme si obsah zkratky ESG, připomeneme si smysl etického kodexu a potěšíme se zajímavými rozhovory a dalšími příspěvky.


Nový Bulletin naleznete na webu Komory nebo si jej můžete přečíst zde.

Děkujeme za Vaši stálou přízeň.

25. 2. 2024 — Projekt DIGI vzdělávání pro Komoru certifikovaných účetních

Rádi bychom Vám oznámili, že od 1.1.2024 do 30.9.2025 je Komora certifikovaných účetních zapojena v projektu DIGI vzdělávání pro Komoru certifikovaných účetních. 

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008455

Celková výše projektu: 14 973 465,60 Kč

Projekt DIGI vzdělávání pro Komoru certifikovaných účetních v 21.století je financován Evropskou unií.

8. 2. 2024 — Známe vítěze 1. ročníku soutěže SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

Soutěž SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023 je u konce. Téměř 8 tisíc hlasujících, 79 nominovaných a 10 vítězů. To jsou čísla, která stojí za prvním ročníkem soutěže SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023. Tato historicky první soutěž spojuje síly dvou již etablovaných profesních soutěží, a to Daňař & Daňová firma roku a Účetní roku. Vedle ocenění těch nejlepších z nejlepších je záměrem nového konceptu soutěže též zdůraznit jedinečnost a vzájemnou provázanost daňové a účetní profese.
 
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 7. února 2024 v prostorách Visionary v Holešovicích, kde se sešly významné osobnosti z daňové a účetní sféry.
 
Nový koncept přinesl dvě nové „firemní“ kategorie (Daňová firma roku a Účetní firma roku), které byly zcela v rukou odborné poroty. V těchto kategoriích má porota za cíl vybrat a ocenit firmy z daňového či účetního oboru za významný inovativní počin za rok 2023. Může se jednat o firmy, které přicházejí s novými přístupy, technologiemi, zlepšují účetní procesy, nebojí se realizovat odvážné projekty, ať už směrem k zákazníkům či svým zaměstnancům, či jinou formou přispívají odborné veřejnosti.

 

Titul Daňová firma roku 2023 získala společnost Mazars s.r.o., která byla porotou vybrána ze 14 nominovaných daňových firem. V kategorii Účetní firma roku 2023 se utkalo 12 porotou nominovaných firem a z titulu se radovala společnost This One s.r.o.

Titul Nejžádanějšího zaměstnavatele v daních získala společnost BDO Czech Republic s.r.o. Za nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů bylo zvoleno územní pracoviště v Českých Budějovicích, která spadá pod Finanční úřad pro Jihočeský kraj.

Daňovou osobností roku 2023 za státní sféru se stal JUDr. Karel Alexa, Ph.D., který působí na Specializovaném finančním úřadě. Z titulu Účetní osobnost roku se pak radovala Ing. Pěva Čouková, zakladatelka společnosti Účetní portál a.s.
 
V kategorii Daňař roku 2023 byli oceněni vítězové za veřejnou a soukromou sféru. Daňařem roku 2023 v soukromém sektoru byl vyhlášen Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, daňový poradce, vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob KDP ČR a člen Prezidia KDP ČR a jednatel společnosti N-Consult, s. r. o. Za státní daňovou sféru byl titulem Daňař roku 2023 oceněn Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., ředitel Odvolacího finančního ředitelství.
 
V kategorii Daňová naděje roku 2023 se utkaly začínající daňové hvězdy, které na svůj věk překvapují svými zkušenostmi, znalosti i nadšením pro tento obor. Za rok 2023 zazářil Jan Tuček ze společnosti BDO Czech Republic s.r.o.
 
Poslední vyhlašovanou kategorií byla Největší poradenská firma roku 2023 mimo Velkou 4. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 11 společností. Své prvenství z minulého roku obhájila skupina BDO, která zvítězila také při porovnání celkového počtu zaměstnanců.

Výsledková listina a více informací je k dispozici na stránkách soutěže https://soutez.dauc.cz.

8. 1. 2024 — SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku. Hlasování bude ukončeno ve středu, 10. ledna.

 SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

Poslední možnost hlasovat pro nejlepší daňové a účetní osobnosti roku 2023

Finále soutěže SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023 se blíží. Pro své favority můžete hlasovat už jen do středy 10. ledna. Svým hlasem můžete ovlivnit výsledky těchto kategorií:

 

•  Daňař roku 2023

•  Daňová naděje roku 2023

•  Daňová osobnost roku 2023

•  Účetní osobnost roku 2023

•  Nejžádanější zaměstnavatel v daních roku 2023

•  Nejvstřícnější územní pracoviště finančního úřadu roku 2023

 

Hlasujte na soutez.dauc.cz a oceňte ty nejlepší ve svém oboru.

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru ve středu 7. února 2024.

 

Mediálními partnery soutěže jsou Svaz účetních České republiky, Komora certifikovaných účetních a Český svaz interních auditorů.

 

Více informací o soutěži najdete na soutez.dauc.cz.

 

5. 1. 2024 — VÝZVA K ÚHRADĚ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2024

Členský příspěvek dle článku 1 odst. 2 příspěvkového a poplatkového řádu KCÚ na rok 2024 činí  2.500 Kč, a to jak pro členy fyzické osoby, tak i pro osoby právnické.

Pro právnické osoby, které jsou v pozici člena KCÚ, je mimo platby členského příspěvku povinná i úhrada servisního poplatku dle článku 2 stejného řádu. Fyzické osoby mohou, avšak nemusí, servisního poplatku využít. Obsah servisních balíčků pro rok 2024 je stejný jako v loňském roce.

Aspirant členství hradí administrativní poplatek dle článku 3 řádu, který činí 600 Kč bez DPH.
Právnické a fyzické osoby, které mají v Komoře členství na podporu vzdělávání, hradí za každý započatý kalendářní rok poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH.

Splatnost
Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek je splatný k 31. lednu běžného roku, nestanoví-li se jinak v odst. 2 až 4 článku 5 řádu.
Včasná úhrada členského příspěvku je zahrnuta do motivačního programu pro rok 2024.

Jak a kam zaplatit
Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek se hradí bezhotovostně na bankovní účet Komory.

NASTAVTE SI PARAMETRY PLATBY, aneb s fakturou nebo bez? Jak si jen budete přát!
S přihlédnutím ke snaze snížit vám i komoře administrativu a nadměrné "papírování", můžete využít přímou platbu, neboť povinnost plnit své členské povinnosti vyplývá ze stanov KCÚ, resp. hradit členské příspěvky a další poplatky z příspěvkového a poplatkového řádu, nikoli z existence faktury. Nicméně, fakturu vám rádi a ochotně vystavíme, například potřebujete-li na jeden doklad více členských čísel, anebo z jakýchkoli jiných vašich důvodů.

Kam a jak hradit formou přímé platby (bez faktury)
nové číslo účtu: 2202415828/2010
variabilní symbol: vaše členské číslo
specifický symbol: rok členského příspěvku doplněný o identifikační kód

 • kód 01 - řádné členství fyzická osoba
 • kód 02 - řádné členství právnická osoba
 • kód 03 - aspirant
 • kód 04 - členství na podporu vzdělávání
 • kód 05 - požadovaná sleva pro důchodový věk, mateřskou, rodičovskou, sociální důvody (pro slevu je nutné zaslat vyplněnou žádost, kterou naleznete v dolní části zde.)

Kdo byste však preferoval klasickou fakturu, neváhejte nám to dát vědět zde, obratem vám ji zašleme dle vašich aktuálních požadavků.
_________________________________________________________
Vzor:

Pan Novák, člen-fyzická osoba č. 001234, hradí na rok 2024 a požaduje slevu s ohledem na svůj důchodový věk. Platbu tedy provede dle níže přiložených údajů a svou žádost o snížení členského příspěvku doplní zasláním oficiálního formuláře na mail info@komora-ucetnich.cz.

číslo účtu: 2202415828/2010

částka: 1250,-
variabilní symbol: 1234
specifický symbol: 202405

17. 10. 2023 — DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku ocení kreativitu a inovace

 

Praha, 17. října 2023

 

Startuje historicky první ročník soutěže DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku. Soutěž pořádaná společností Wolters Kluwer představuje jedinečnou příležitost pro uznání a ocenění profesionálů, kteří do svého oboru přináší inovace a kreativitu.

 

Nový koncept soutěž spojuje síly dvou úspěšných soutěží s dlouholetou historií, a to Daňař & Daňová firma roku a Účetní roku. Hlavním záměrem je především zdůraznit jedinečnost, ale též vzájemnou provázanost daňové a účetní profese.

 

Andrea Doušová, šéfredaktorka daňové a účetní oblasti společnosti Wolters Kluwer, sdílí své nadšení: „Je to prostě skvělá příležitost, jak podpořit a ocenit ty, kteří nejen přispívají k řádnému zpracování daní a účetnictví, ale též přichází s inovativními postupy, odvážnými projekty či se jinou formou zasloužili o rozvoj těchto profesí.

 

Soutěž má osm kategorií, které odrážejí různé aspekty daní a účetnictví. Některé kategorie jsou založené na nominacích a hlasování veřejnosti, jako například „Daňař roku“, „Účetní osobnost roku“ či „Nejvstřícnější pracoviště finančního úřadu“. Jiné kategorie jsou čistě v rukou poroty, jako například „Daňová firma roku“ nebo „Účetní firma roku“.V těchto dvou nových kategoriích má porota za cíl vybrat a ocenit firmy z daňového či účetního oboru za významný inovativní počin za rok 2023. Může se jednat o firmy, které přichází s novými přístupy, technologiemi, zlepšují účetní procesy, nebojí se realizovat odvážné projekty, ať už směrem k zákazníkům či svým zaměstnancům, či jinou formou přispívají odborné veřejnosti.

 

Nedílnou součástí je vyhlášení žebříčku největších poradenských firem za rok 2023, který se sestavuje na základě několika sledovaných ukazatelů.

 

Veřejnost může nominovat své oblíbené daňové a účetní specialisty a firmy prostřednictvím webových stránek soutěže na adrese soutez.dauc.cz do 14. listopadu 2023. Porota následně vybere finalisty, pro které bude možné hlasovat do 10. ledna 2024. Vyhlášení výsledků se uskuteční ve středu 7. února 2024 během slavnostního galavečera.

 

Soutěž DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023 získala mediální podporu od renomovaných organizací, včetně Komory certifikovaných účetních České republiky, Svazu účetních České republiky a Českého institutu interních auditorů.

Harmonogram soutěže:

 • Zahájení: 17. října 2023
 • Nominace: do 14. listopadu 2023
 • Ukončení hlasování: 10. ledna 2024
 • Vyhlášení výsledků: 7. února 2024

 

Pro více informací o soutěži navštivte soutez.dauc.cz.

6. 10. 2023 — XXVII. Sněm Komory

Pozvánka na Sněm

Program Sněmu

20. 8. 2023 — Redesign loga Komory certifikovaných účetních

Logo naší Komory bylo navrženo v roce 2008. V poslední době prochází logo i celý vizuální styl KCÚ redesignem, který znamená modernizaci, projasnění barev, celkové provzdušnění a prosvětlení vizuální komunikace Komory. Změny tak reflektují současné trendy v grafickém designu.

Více v Bulletinu č. 2/2023

 

Redesign loga Komory certifikovaných účetních

 

Logo KCU barevne

Logo KCU CB

Logo KCU černé

Logo KCU barevné pdf

Logo KCU černé pdf

Logo KCU čb pdf

15. 7. 2023 — LIII. klubový večer 20.7.2023: Humor v práci

Vážené členky a členové Komory,

přinášíme Vám další on-line klubový večer, tentokrát na téma Humor v práci. Akce proběhne 20. 7.2023 Přínos humoru pro naši práci a život je obrovský. Studie dokazují, že díky humoru působíme kompetentněji a sebevědoměji, posilujeme vztahy, uvolňujeme kreativitu a zvyšujeme naši odolnost v těžkých situacích.
Pojďme využít letní klubové setkání a odlehčenou formou probrat praktické tipy a techniky, jak vnést do každodenních interakcí s kolegy i klienty vhodnou míru humoru. Zamyslet se nad tím, kde je hranice mezi humorem a sarkasmem, který naopak týmovou práci a interakci s klienty neposiluje. A v neposlední řadě rozbít mýtus, že lidé excelující v práci s čísly, jsou automaticky "suchaři" bez smyslu pro humor.

Večerem nás provede Romana Tichá, specialistka na koučink ve firemním a podnikatelském prostředí, rozvoj týmové spolupráce a kariérní růst manažerů a seniorních odborníků (leadership, job search, onboarding).
Více než 15 let působila na strategických pozicích v nadnárodních společnostech (Ford Motor Company, ING Bank). Od roku 2012 podporuje profesionály, kteří chtějí vzít svou spokojenost a úspěch do vlastních rukou. Absolvovala koučovací vzdělání v prestižních institucích a dosáhla PCC certifikace u International Coach Federation.
Dnes se zaměřuje na stress management a prevenci syndromu vyhoření, specifika práce z domova nebo hybridní spolupráce. Zajímá se o aplikaci poznatků z neurovědy do práce s návyky, se změnou, učení se dospělých a psychologickému bezpečí.

On-line LIII. klubový večer se koná 20. 7. 2023 od 17:00. Pro členy KCÚ je Klubový večer bez dalších poplatků.
Link na on-line schůzku bude distribuován formou zpravodaje 20. 7. 2023 ve 12:00 hod.

Děkujeme za Vaši stálou přízeň a zájem se vzdělávat.

Za tým Komory certifikovaných účetních Vám přejeme příjemný den!

13. 4. 2023 — Bulletin 01/2023

Vážené členky a členové Komory,

rádi bychom Vám oznámili, že na webových stránkách Komory je již dostupné nové číslo Bulletinu 01/2023. Najdete v něm jako vždy odborné články na účetní a daňová témata, která jistě pomohou rozšířit Vaše obzory. Tentokrát se Bulletin zaměřuje na témata účetní závěrky a na novelu zákona o účetnictví.

Autorem editorialu tohoto čísla je předseda výboru KCÚ Jaromír Hrazdira. O novele zákona o účetnictví se dozvíme v prvním článku od Lubomíra Harny, a poté také v článku od Renaty Urbánkové. Magdalena Králová nám přiblíží téma Schvalování účetních závěrek v kontextu právních předpisů, a Zdeněk Vondrák nám představí téma Účetní závěrka pod kontrolou finančního úřadu. Pedagog z VŠE Jan Molín nám řekne novinky o právní úpravě daně z neočekávaných zisků, a Bulletin zakončí Alice Šrámková s informacemi z posledních zasedání NÚR. 

V sekci Ze zákulisí si můžete mimo jiné přečíst medailonky lektorů, kteří s KCÚ spolupracují, a které máte možnost si poslechnout na různých akcích, například na květnové Jarní farmě.

Nový Bulletin naleznete na webu Komory nebo si jej můžete přečíst zde.

Děkujeme za Vaši stálou přízeň.

22. 2. 2023 — K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

V souvislosti s rozšířením okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují „automaticky“ (resp. bez ohledu na vůli osoby, které je datová schránka zřizována) ze zákona, ke kterému došlo k 1. lednu 2023 novelizací zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může především u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) dojít k nejasnostem při podávání daňových přiznání a k chybnému podání (listinnou namísto elektronickou formou). 

Je třeba zdůraznit, že se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je spojena povinnost osoby, které byla tato datová schránka zpřístupněna, činit formulářová podání (typicky podat daňové přiznání) elektronicky, a to ve vztahu k těm podáním, která se vztahují k činnosti, ve které alespoň částečně vystupuje jako podnikající fyzická osoba (tedy např. jde-li o přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávané za příjmy související s její podnikatelskou činností). V takovém případě nicméně lze k podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku (např. prostřednictvím portálu MOJE daně).

K 1. lednu 2023 došlo v této souvislosti i k novelizaci daňového řádu. V návaznosti na existenci datové schránky je vznik povinnosti podat formulářová podání (zejména daňová přiznání) v elektronické podobě spojen se zpřístupněním datové schránky zřizované ze zákona, tj. povinnost činit podání elektronicky vzniká až okamžikem zpřístupnění datové schránky, nikoli jejím pouhým zřízením.

Upozorňujeme, že zpřístupnění datové schránky zřizované ze zákona má podstatný dopad mj. na formu komunikace osob, kterým se takové datové schránky od 1. ledna 2023 zřizují, s finančními úřady (a jejich územními pracovišti) a na doručování písemností těmto osobám ze strany orgánů Finanční správy ČR. Některá podání budou tyto osoby nově povinny činit výhradně elektronicky (nikoliv výhradně datovou schránkou, viz výše) a doručováno jim bude primárně prostřednictvím datové schránky.

Užitečné odkazy:

Pro více informací navštivte celý článek finanční správy.

10. 2. 2023 — Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních roku 2022 se stala společnost PwC Česká republika

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních roku 2022 se stala společnost

PwC Česká republika

Kdo další bodoval v soutěži Daňař & daňová firma roku?

 

Ve středu 8. února se konal již 13. ročník soutěže Daňař & daňová firma roku. Během slavnostního večera bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů různých kategorií. Do prostor společnosti Wolters Kluwer ČR, pořadatele soutěže, byli pozvání všichni vítězové a další část publika sledovala vyhlašování v rámci online přenosu.

 

Do pěti soutěžních kategorií se v letošním roce nominovalo nebo bylo nominováno přes 100 odborníků a daňových specialistů. Do finálového hlasování na webových stránkách soutěže porota vybrala 49 odborníků. Nejsilněji obsazenými kategoriemi byly kategorie Nejlepší lektor v daních a Daňař roku v oblasti přímých daní. V obou zmíněných kategoriích soupeřilo celkem 10 nominovaných.

 

Široká veřejnost ocenila svými hlasy Nejžádanější zaměstnavatele v daních a Nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů za rok 2022. Na závěr večera byla vyhlášena kategorie ETL Global Největší poradenská firma roku 2022, která představuje porovnání většiny velkých hráčů na poli poradenských služeb v České republice z hlediska obratu a počtu zaměstnanců. Do letošního ročníku, který podpořila poradenská síť ETL Global, se zapojilo celkem 9 poradenských firem (bez společností z tzv. Velké 4).

 

Titul Nejžádanější zaměstnavatel v daních získala společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o.

Daňovou osobností roku 2022 za státní sféru se stal Otakar Sladkovský, ředitel Sekce výkonu daní, Generální finanční ředitelství.

 

Za komerční sféru zvítězil Jan Molín, daňový poradce, který působí také na VŠE v Praze a v minulém roce získal titul Nejlepší lektor v daních.

 

Výsledková listina je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz.

 

Záznam z vyhlášení vítězů bude k dispozici na webových stránkách soutěže.

 

Více informací na www.danar-roku.cz.

 

Daňař & daňová firma roku je ochrannou známkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.

Kontaktní osoba: Andrea Doušová

E-mail: Andrea.Dousova@wolterskluwer.com

Mobil: +420 731  516  376

10. 1. 2023 — VÝZVA K ÚHRADĚ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2023

Členský příspěvek dle článku 1 odst. 2 příspěvkového a poplatkového řádu KCÚ na rok 2023 činí  2.500 Kč, a to jak pro členy fyzické osoby, tak i pro osoby právnické.

Pro právnické osoby, které jsou v pozici člena KCÚ, je mimo platby členského příspěvku povinná i úhrada servisního poplatku dle článku 2 stejného řádu. Fyzické osoby mohou, avšak nemusí, servisního poplatku využít. Obsah servisních balíčků pro rok 2023 je stejný jako v loňském roce.

Aspirant členství hradí administrativní poplatek dle článku 3 řádu, který činí 600 Kč bez DPH.
Právnické a fyzické osoby, které mají v Komoře členství na podporu vzdělávání, hradí za každý započatý kalendářní rok poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH.

Splatnost
Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek je splatný k 31. lednu běžného roku, nestanoví-li se jinak v odst. 2 až 4 článku 5 řádu.
Včasná úhrada členského příspěvku je zahrnuta do motivačního programu pro rok 2023, s jehož zněním budete brzy seznámeni.

Jak a kam zaplatit
Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek se hradí bezhotovostně na bankovní účet Komory.

NASTAVTE SI PARAMETRY PLATBY, aneb s fakturou nebo bez? Jak si jen budete přát!
S přihlédnutím ke snaze snížit vám i komoře administrativu a nadměrné "papírování", můžete využít přímou platbu, neboť povinnost plnit své členské povinnosti vyplývá ze stanov KCÚ, resp. hradit členské příspěvky a další poplatky z příspěvkového a poplatkového řádu, nikoli z existence faktury. Nicméně, fakturu vám rádi a ochotně vystavíme, například potřebujete-li na jeden doklad více členských čísel, anebo z jakýchkoli jiných vašich důvodů.

Kam a jak hradit formou přímé platby (bez faktury)
nové číslo účtu: 2202415828/2010
variabilní symbol: vaše členské číslo
specifický symbol: rok členského příspěvku doplněný o identifikační kód

 • kód 01 - řádné členství fyzická osoba
 • kód 02 - řádné členství právnická osoba
 • kód 03 - aspirant
 • kód 04 - členství na podporu vzdělávání
 • kód 05 - požadovaná sleva pro důchodový věk, mateřskou, rodičovskou, sociální důvody (vyplněnou žádost, kterou naleznete v dolní části zde, zašlete přílohou v již pro vás předvyplněném mailu [klikněte]: info@komora-ucetnich.cz )

Kdo byste však preferoval klasickou fakturu, neváhejte nám to dát vědět zde, obratem vám ji zašleme dle vašich aktuálních požadavků.
_________________________________________________________
Vzor:

Pan Novák, člen-fyzická osoba č. 001234, hradí na rok 2023 a požaduje slevu s ohledem na svůj důchodový věk. Platbu tedy provede dle níže přiložených údajů a svou žádost o snížení členského příspěvku doplní zasláním na uvedený mail.

číslo účtu: 2202415828/2010

částka: 1250,-
variabilní symbol: 1234
specifický symbol: 202305

8. 1. 2023 — Poslední šance hlasovat! Dejte hlas nejlepším DAŇAŘŮM roku 2022

V pondělí 9. ledna má veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař a daňová firma roku 2022. Hlasovat je možné mimo jiné v kategoriích Daňař roku, Daňová naděje či Nejžádanější zaměstnavatel v daních prostřednictvím webové stránky www.danar-roku.cz.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny ve středu 8. února.
Mediálními partnery soutěže jsou Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních,
Český svaz interních auditorů a Svaz účetních České republiky.
Více informací o soutěži a jednotlivých kategoriích najdete zde.

13. 12. 2022 — Hlasujte pro nejlepší daňaře roku 2022!

Dnes odstartovalo druhé kolo soutěže Daňař a daňová firma roku. Hlasování bylo otevřeno ve vybraných kategoriích soutěže, u kterých probíhala v průběhu listopadu nominace ze stran odborné veřejnosti. Své hlasy můžete posílat odborníkům mimo jiné v kategoriích Daňař roku nebo Daňová naděje prostřednictvím webové stránky www.danar-roku.cz. I nadále je možné posílat hlasy také v kategoriích Nejvstřícnější územní pracoviště finančních úřadů a Nejžádanější zaměstnavatel v daních, kde neprobíhala nominační fáze.

Hlasování končí 9. ledna 2023 a výsledky budou vyhlášeny 8. února 2023. Mediální podporu zajišťují Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, Český institut interních auditorů a Svaz účetních České republiky.
Více informací o soutěži a jednotlivých kategoriích najdete zde.

12. 12. 2022 — Výsledky soutěže o ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMU ROKU 2022

Letošní vyhlášení výsledků soutěže ÚČETNÍ ROKU se konalo 6. prosince a stejně jako v minulých letech poskytly odbornou záštitu soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.

 

Všechny tři přední příčky v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022 obsadily v letošním roce společnosti, které sídlí v Praze. Na třetím místě se umístila společnost E-Consulting Czech s.r.o., druhé místo obsadila společnost BDO Czech Republic s.r.o. a z vítězství se radovala společnost TPA Tax s.r.o.

Na pomyslný trůn účetních usedla paní Františka Smutková. Nová držitelka titulu ÚČETNÍ ROKU 2022 působí ve společnosti ORTEX, spol. s r. o., a v účetnictví má více než 35letou praxi.

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU 2022. V letošním ročníku porota nominovala a za držitele titulu ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU zvolila paní profesorku Libuši Müllerovou, kterou zná odborná veřejnost zejména z jejího působení na VŠE v Praze, a to již od roku 1968.

Detailní informace i s fotografiemi z vyhlášení naleznete zde.

2. 12. 2022 — Změna zákona o DPH

Právě dnes byla vydána sbírka zákonů částka 167, ve které vyšel zákon číslo 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

 

Tím pádem od zítřka běží pětidenní lhůta pro zrušení registrace k DPH. Poslední den pro podání žádosti je pak 8. 12. 2022

 

Přikládáme odkazy na sbírku zákonů a na informaci z webu finanční správy.

 

Odkaz:

Sbírka předpisů ČR: částka č. 167/2022 Sb. (sbirka.cz)

 

Odkaz na stránky Finanční správy

 

Informace k novele zákona o DPH - zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022) | Registrace DPH | Daň z přidané hodnoty | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

29. 11. 2022 — Zajímavé rozhodnutí Soudního dvora EU

Rozsudek SD ze dne 19.6.2019 ve věci C-607/17:

1) Pro účely posouzení konečné povahy ztrát dceřiné společnosti-nerezidenta ve smyslu bodu 55 rozsudku ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer (C 446/03, EU:C:2005:763) není relevantní okolnost, že členský stát sídla dceřiné společnosti neumožňuje převést v případě fúze ztráty z jedné společnosti na jinou osobu povinnou k dani, přestože je takový převod upraven členským státem sídla mateřské společnosti v případě fúze mezi společnostmi-rezidenty, ledaže mateřská společnost prokáže, že nemůže využít tyto ztráty tak, aby byly zejména prostřednictvím převodu dceřiné společnosti daňově zohledněny třetí osobou v budoucích zdaňovacích obdobích.

2) V případě, že by byla okolnost uvedená v první otázce relevantní, není třeba zohlednit skutečnost, že ve státě sídla dceřiné společnosti neexistuje žádný jiný subjekt, který by mohl odečíst tyto ztráty v případě fúze, kdyby byl takový odpočet povolen.

 

Rozsudek SD ze dne 19.6.2019 ve věci C-608/17:

1) Pojem „konečné ztráty“ nerezidentní dceřiné společnosti ve smyslu bodu 55 rozsudku ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), se nevztahuje na vnukovskou společnost, ledaže všechny společnosti stojící mezi mateřskou společností, která žádá o daňovou úlevu pro skupinu, a vnukovskou společností, které vznikly ztráty, jež lze považovat za konečné, jsou daňovými rezidenty téhož členského státu.

2) Pro účely posouzení konečnosti ztrát nerezidentní dceřiné společnosti ve smyslu bodu 55 rozsudku ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), není rozhodující skutečnost, že členský stát dceřiné společnosti neumožňuje převést ztráty jedné společnosti na jinou osobu povinnou k dani v roce, v němž probíhá likvidace, ledaže mateřská společnost prokáže, že tyto ztráty nemůže uplatnit mimo jiné tak, že je třetí osoba může prostřednictvím převodu zohlednit v budoucích zdaňovacích obdobích.

3) V případě, že bude relevantní okolnost popsaná v bodě 2 tohoto výroku, není rozhodující, do jaké míry právní předpisy státu dceřiné společnosti, jíž vznikly ztráty, které lze považovat za konečné, vedly k tomu, že část těchto ztrát nemohla být započtena na běžný zisk ztrátové dceřiné společnosti nebo na zisk jiného subjektu téže skupiny.

 

24. 11. 2022 — MPŘ od MF ČR = MPŘ - Návrh zákona o účetnictví

V rámci  meziresortního připomínkového řízení obdržel SÚ ČR materiály k Návrhu zákona o účetnictví

Pokud budete mít připomínky, prosím, posílejte je nejpozději do 30. 11. 2022 na adresu info@komora-ucetnich.cz. 

Vaše připomínky se budou shromažďovat a následně budou postoupeny SÚ za celý SÚ ČR budou odeslány v souhrnném připomínkovém materiálu.

Materiály jsou uloženy zde.

 

13. 11. 2022 — zajímavé rozhodnutí Soudního dvora EU

Rozsudek SD ze dne 2.5.2019 ve věci C-265/18:

 

Články 282 až 292 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že v případě, že jsou jednomu kupujícímu dodány dvě nemovité věci, které jsou z podstaty věci spojeny a které jsou předmětem jedné kupní smlouvy, a dojde k překročení roční hranice obratu sloužící jako referenční hodnota pro uplatnění zvláštního režimu pro malé podniky upraveného touto směrnicí, musí osoba povinná k dani zaplatit daň z hodnoty celého sporného plnění, tj. z hodnoty obou věcí, které byly takto dodány, ačkoli zohlednění hodnoty jedné z těchto věcí by nevedlo k překročení uvedené roční hranice.

 

Rozsudek SD ze dne 8.5.2019 ve věci C-568/17:

 

1) Článek 9 odst. 2 písm. c) první odrážka šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, ve znění směrnice Rady 2002/38/ES ze dne 7. května 2002, a čl. 52 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, musí být vykládány v tom smyslu, že poskytování takové komplexní služby, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, jež spočívá v nabídce erotických videochatů natáčených a přenášených živě prostřednictvím internetu, představuje „zábavní činnost“ ve smyslu těchto ustanovení, která musí být považována za „skutečně poskytovanou/skutečně vykonanou“ ve smyslu týchž ustanovení v místě, kde má poskytovatel sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu, z níž službu poskytl, a nemá-li takové sídlo či stálou provozovnu, místo, kde má bydliště, nebo místo, kde se obvykle zdržuje.

2) Článek 9 odst. 2 písm. e) dvanáctá odrážka šesté směrnice 77/388, ve znění směrnice 2002/38, a čl. 56 odst. 1 písm. k) směrnice 2006/112, ve spojení s článkem 11 nařízení Rady (ES) č. 1777/2005 ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 77/388, musí být vykládány v tom smyslu, že taková služba, o jakou se jedná ve věci v původním řízení, jež spočívá v nabídce erotických videochatů natáčených a přenášených živě prostřednictvím internetu, nespadá do působnosti těchto ustanovení, pokud byla poskytnuta příjemcům, již se všichni nacházeli v členském státě poskytovatele této služby.

 

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5...54 | 55 |
Skočit na začátek