Novinky

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5...54 | 55 |

Strana 2 z 55, zobrazeno 20 záznamů z celkových 1094, záznamy 21 až 40

13. 2. 2022 — Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ

 Dne 26. 1. 2022 spustila Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) novou online službu Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Tato služba nahradí tzv. inventuru pohledávek, která byla osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) ze strany ČSSZ v minulosti rozesílána. Dojde tím jak k odbourání administrativy, tak k zefektivnění komunikace mezi ČSSZ, resp. jednotlivými OSSZ, a OSVČ. Potřebné informace tak bude mít OSVČ dostupné 24 hodin denně.

Vzhledem k tomu, že početná skupina OSVČ a jejich zmocněnců byla na zaslání inventur pohledávek zvyklá, zaznamenala ČSSZ ve vztahu k ukončení rozeslání inventur pohledávek, a to už za rok 2021, negativní ohlasy mezi OSVČ.

ČSSZ má za to, že práce s novou online službou na ePortálu ČSSZ je velmi jednoduchá a intuitivní a zároveň dostupná širšímu okruhu OSVČ, než kterým byly zasílány inventury. Poskytované údaje jsou pravidelně aktualizovány. Přihlásit se do ePortálu ČSSZ tak, aby mohla být online služba plnohodnotně využívána, má dnes možnost každá OSVČ (prostřednictvím Identity občana či datové schránky). A pokud ani tuto možnost OSVČ nemá, může zplnomocnit (pověřit) ke službě třetí osobu (např. daňového poradce, účetní).

Na webových stránkách ČSSZ jsou zveřejněny ve vztahu k uvedené službě podrobné informace, včetně video návodu, jak se službou pracovat (https://www.cssz.cz/informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-osvc).

11. 2. 2022 — Výsledky soutěže DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2021

Osobnosti jako Tatjana Richterová, Jan Molín či Jiří Hlaváč bodovaly v soutěži DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU 2021.
Kdo další získal titul?


Praha, 9. února 2022

Odtajnění výsledků již 12. ročníku soutěže Daňař & daňová firma roku se i ve virtuálním prostoru neslo ve slavnostním duchu. Online přenos, při kterém bylo vyhlášeno celkem 14 vítězů z různých kategorií, se konal ve středu 9. února a byl vysílán z prostor společnosti Wolters Kluwer, pořadatele soutěže.

V letošním ročníku nominovala odborná veřejnost přes 300 odborníků a daňových specialistů v celkem pěti soutěžních kategoriích. Do finálních bojů (hlasování na webových stránkách soutěže) porota pak vybrala celkem 43 odborníků, přičemž nejsilněji obsazenou kategorií byl Daňař roku 2021 v oblasti přímých daní, kde o titul bojovalo celkem 10 nominovaných.

Široká veřejnost ocenila svými hlasy Nejžádanější zaměstnavatele v daních a Nejvstřícnější pracoviště finančních úřadů za rok 2021. Na závěr byla pak vyhlášena kategorie ELT Global Největší poradenská firma roku 2021 – tuto kategorii je možné označit za žebříček největších poradenských firem v České republice. Do toho letošního, jehož sestavení podpořila poradenská síť ETL Global, se zapojilo celkem 10 poradenských firem (bez společností z tzv. Velké 4).

Titul Nejžádanější zaměstnavatel v daních už popáté obhájila společnost TPA TAX s.r.o. Toto ocenění již získala v letech 2013, 2015, 2017 a 2018.

Daňovou osobností roku 2021 za státní sféru se stala Tatjana Richterová, ředitelka Generálního finančního ředitelství. Za komerční sféru získala titul Daňová osobnost roku Jana Skálová, daňová poradkyně, auditorka a partnerka ve skupině TPA.

Daňařem roku 2021 v oblasti daň z přidané hodnoty se stal Richard Knobloch ze společnosti Grant Thornton Czech Republic a.s. V oblasti správa daní byla Daňařem roku vyhlášena Hana Erbsová působící ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, a titulem Daňař roku v oblasti přímé daně (vč. mezinárodního zdanění a transferových cen) se může pyšnit Jiří Hlaváč, partner ve skupině TPA.

Největšími daňovými nadějemi se stali Monika Lodrová ze společnosti BDO Czech Republic s.r.o., Martin Sádovský působící na Generálním finančním ředitelství (Sekce metodiky a výkonu daní / Odbor nepřímých daní) a Ondřej Popelka z Finančního úřadu pro Pardubický kraj.

Titul Nejžádanější lektor v daních byl udělen Janu Molínovi, který působí mimo jiné na VŠE v Praze.

Nejvstřícnějšími územními pracovišti finančních úřadů, jež byla zvolena širokou veřejností (řazeno podle počtu hlasů), se stala pracoviště:
• Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno–venkov
• Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno I
• Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ETL Global Největší poradenská firma roku 2021 mimo Velkou 4. Stejně jako v minulém roce se na první pozici při srovnání dle celkového obratu za rok 2021 umístila společnost Grant Thornton Czech Republic a.s. Skupina BDO pak zaujala první pozici při porovnání dle celkového počtu zaměstnanců.

Celkové výnosy společností umístěných za Velkou 4 (tj. na 5. až 17. místě dle dosaženého obratu za poradenské služby) dosáhly v roce 2021 celkem 4,2 mld. Kč, jak zmínil Robert Jurka z ETL Global při online vyhlášení.

Celá soutěž (nominace a hlasování) probíhala od 1. listopadu 2021 do 7. ledna 2022 prostřednictvím webových stránek www.danar-roku.cz. Mediální podporu soutěži zajišťují profesní organizace jako Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, Svaz účetních ČR a Český institut interních auditorů.

Výsledková listina je k dispozici na stránkách soutěže www.danar-roku.cz.

Záznam z předávání bude k dispozici na webových stránkách soutěže.

Více informací na www.danar-roku.cz.

Daňař & daňová firma roku je ochrannou známkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s.
Kontaktní osoba: Andrea Doušová
E-mail: Andrea.Dousova@wolterskluwer.com
Mobil: +420 731 516 376

27. 1. 2022 — VÝZVA K ÚHRADĚ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU NA ROK 2022

Členský příspěvek dle článku 1 odst. 2 příspěvkového a poplatkového řádu KCÚ na rok 2022 činí  2.500 Kč, a to jak pro členy fyzické osoby, tak i pro osoby právnické.

Pro právnické osoby, které jsou v pozici člena KCÚ, je mimo platby členského příspěvku povinná i úhrada servisního poplatku dle článku 2 stejného řádu. Fyzické osoby mohou, avšak nemusí, servisního poplatku využít. Obsah servisních balíčků pro rok 2022 bude předmětem samostatného oznámení.

Aspirant členství hradí administrativní poplatek dle článku 3 řádu, který činí 600 Kč bez DPH.
Právnické a fyzické osoby, které mají v Komoře členství na podporu vzdělávání, hradí za každý započatý kalendářní rok poplatek ve výši 10 000 Kč bez DPH.

Splatnost
Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek je splatný k 31. lednu běžného roku, nestanoví-li se jinak v odst. 2 až 4 článku 5 řádu.
Včasná úhrada členského příspěvku je zahrnuta do motivačního programu pro rok 2022, s jehož zněním budete brzy seznámeni.

Jak a kam zaplatit
Členský příspěvek, servisní poplatek a administrativní poplatek se hradí bezhotovostně na bankovní účet Komory.

NASTAVTE SI PARAMETRY PLATBY, aneb s fakturou nebo bez? Jak si jen budete přát!
S přihlédnutím ke snaze snížit vám i komoře administrativu a nadměrné "papírování", přestavujeme vám novinku spočívající v možnosti využít přímé platby, neboť povinnost plnit své členské povinnosti vyplývá ze stanov KCÚ, resp. hradit členské příspěvky a další poplatky z příspěvkového a poplatkového řádu, nikoli z existence faktury. Nicméně, fakturu vám rádi a ochotně vystavíme, například potřebujete-li na jeden doklad více členských čísel, anebo z jakýchkoli jiných vašich důvodů.

Kam a jak hradit formou přímé platby (bez faktury)
číslo účtu: 43-1434590217/0100
variabilní symbol: vaše členské číslo
specifický symbol: rok členského příspěvku doplněný o identifikační kód

  • kód 01 - řádné členství fyzická osoba
  • kód 02 - řádné členství právnická osoba
  • kód 03 - aspirant
  • kód 04 - členství na podporu vzdělávání
  • kód 05 - požadovaná sleva pro důchodový věk, mateřskou, rodičovskou, sociální důvody (vyplněnou žádost, kterou naleznete v dolní části zde, zašlete přílohou v již pro vás předvyplněném mailu [klikněte]: info@komora-ucetnich.cz )

Kdo byste však preferoval klasickou fakturu, neváhejte nám to dát vědět zde, obratem vám ji zašleme dle vašich aktuálních požadavků.
_________________________________________________________
Vzor:

Pan Novák, člen-fyzická osoba č. 001234, hradí na rok 2022 a požaduje slevu s ohledem na svůj důchodový věk. Platbu tedy provede dle níže přiložených údajů a svou žádost o snížení členského příspěvku doplní zasláním na uvedený mail.

číslo účtu: 43-1434590217/0100
částka: 1250,-
variabilní symbol: 1234
specifický symbol: 202205

12. 1. 2022 — Institut certifikace Svazu účetních, a.s. certifikace 2022+

 
 
INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. - certifikace účetní profese v ČR
www.icu-praha.cz
 

Od 1. ledna 2022 projde studijní program certifikace účetní profese obsahovou proměnou. Některé zkoušky se stanou minulostí, jiné nové budou do programu zařazeny. Podstata studijního programu zůstává stejná - podmínky pro registraci ke studiu (ukončené SŠ vzdělání), dva stupně, forma zkoušek, principy uznávání zkoušek a doložení praxe. 

Důvodem změn je eliminace duplicit v jednotlivých sylabech a reflexe stávajích trendů. V nových sylabech Jsou potlačeny ryze teoretické části s cílem dát větší prostor pro praktické vzdělávání a uchopení problematiky. 

Nový program se vztahuje povinně na studenty registrované ke studiu v lednu 2022 a později. Do nového programu mohou přestoupit i studenti, kteří se registrovali ke studiu v předchozím období. Pro započítávání dosud složených zkoušek bude platit převodový můstek. 

V programu "nové" certifikace bude platit nový (a odlišný) sazebník poplatků - viz níže. Pokud na této stránce nenajdete odpověď pro některou svou otázku, kontaktujte nás na e-mailu: certifikace@icu-praha.cz nebo na tel.: +420 603 153 473 (Zemánek).

Více informaci viz odkaz níže:

certifikace +2022 - INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.

5. 1. 2022 — Blíží se konec hlasování! Dejte hlas nejlepším DAŇAŘŮM roku 2021.

V pátek 7. ledna má veřejnost a odborná veřejnost poslední možnost poslat svůj hlas v soutěži Daňař & daňová firma roku 2021. Hlasovat je možné mimo jiné v kategoriích Daňař roku, Daňová naděje či Nejžádanější zaměstnavatel v daních prostřednictvím webové stránky www.danar-roku.cz.

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny ve středu 9. února 2022.

 

Mediálními partnery soutěže jsou Komora daňových poradců ČR, Komora certifikovaných účetních, ČIIA a Svaz účetních ČR.

Více informací o soutěži a jednotlivých kategoriích najdete na www.danar-roku.cz.

20. 12. 2021 — Aktuality od SM-DATA k 17. 12. 2021

Aktuální informace od společnosti SM-DATA v souvislosti s koronavirem naleznete v odkazu dále.

Aktuální novinky 4. 12. - 17. 12. 2021

20. 12. 2021 — Platová studie pro finanční pozice 2021 - výsledky výzkumu

Před časem se někteří členové Komory zúčastnili výzkumu Platová studie pro finanční pozice 2021. A nyní jsou již známé výsledky. K dispozici je Vám souhrnná analýza a výsledky pro vybrané pozice "Finanční účetní" a "Hlavní účetní". Se studií se můžete seznámit ZDE.

9. 12. 2021 — Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy 12/2021

Představujeme Vám sedmé číslo přehledu Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy, ve kterém pro Vás na čtvrtletní bázi sledujeme vývoj na světových i tuzemských finančních trzích. Dozvíte se informace o aktuálním vývoji akcií, směnných kurzech, úrokových sazbách a komoditách. Díky přehledu získáte orientaci ohledně vývoje HPD, inflaci a v dalších klíčových makroekonomických datech a ukazatelích.

Věříme, že tento přehled je pro Vás užitečným průvodcem i vzhledem k aktuálnímu nestabilnímu ekonomickému vývoji a případně pomůže v rámci dopadů pandemie Covid-19 na celosvětovou ekonomiku minimalizovat rizika pro Váš business.

Ekonomika a finanční trhy 12/2021

3. 12. 2021 — Aktuality od SM-DATA k 3. 12. 2021

Jak je to s vyhlášeným nouzovým stavem a aktuální dění v oblasti programů na plošnou podporu podnikatelů přináší standardní přehled aktualit od společnosti SM-DATA.

Aktuální novinky 19.11. - 3.12.2021

2. 12. 2021 — Nejlepší účetní firmou za rok 2021 je společnost ASB Czech Republic

Známe vítěze čtvrtého ročníku profesní soutěže ÚČETNÍ ROKU 2021! Vyhlášení výsledků proběhlo stejně jako v minulém roce on-line formou.  Vedle kategorií ÚČETNÍ ROKU a ÚČETNÍ FIRMA ROKU byla vyhlášena kategorie ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU, která byla letos zařazena do soutěže poprvé. Odbornou záštitu poskytly soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.

Tisková zpráve je Vám k dispozici zde.

29. 11. 2021 — Informace od společnosti SM-DATA k 26. 11. 2021

Aktuální informace od společnosti SM-DATA v souvislosti s koronavirem naleznete v odkazu dále.

Aktuální novinky 19. 11. - 26. 11. 2021

22. 11. 2021 — Opatření proti Covidu opět přitvrzují: Aktuální informace od SM-DATA k 19.11.2021

Situace se po čase opět zhoršila, ročte počet nakažených a je tak třeba přistoupit k přijetí dalších opatření. Co je nového v této oblasti se dozvíte v přiloženém dokumentu:

Aktuální novinky ze dne 19. 11. 2021

18. 11. 2021 — Česko jde bavorskou cestou. Od pondělí je třeba očkování nebo být po covidu

Česko z neděle na pondělí zavede takzvaný bavorský model proticovidových opatření. Skončí tak antigenní či PCR testy a k prokázání bezinfekčnosti bude třeba očkování či potvrzení o prodělání nemoci. Toto opatření se tak vztahuje na všechny akce pořádané Komorou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy

10. 11. 2021 — Oslavme Mezinárodní den účetních!

Datum 10. listopadu je pro všechny profesionální účetní významným dnem. Právě na tento den připadá "Mezinárodní den účetních".

Základ pro tento svátek je v historické události, kdy 10. listopadu 1494 byla v Benátkách vytištěna první učebnice moderního podvojného účetnictví v rámci matematické učebnice Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. O účetnictví pojednává 11. oddíl knihy - traktát Particularis de computis et scriptus, který je v dějinách účetnictví znám jako první tiskem vydaná učebnice. Jejím autorem je profesor matematiky na univerzitě v Perguii františkánský mnich Luca Pacioli. Právě on měl velký význam pro rozvoj a standardizaci profesních účetních metod a je tak považován za zakladatele účetnictví.

Komora přeje všem účetním, a zejména těm certifikovaným, všechno nejlepší a ať se daří!

(zdroj: Svaz účetních České republiky, www.svaz-ucetnich.cz, (c) shuerstock.com)

1. 11. 2021 — Nominujte nejlepší DAŇAŘE, LEKTORY či ZAMĚSTNAVATELE v daních za rok 2021

V pondělí 1. listopadu 2021 byl zahájen již 12. ročník soutěže DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR. Stejně jako v minulém roce se otevírá celkem šest soutěžních kategorií a nominace či hlasy je možné zasílat přes webové stránky soutěže www.danar-roku.cz.

Nebude také chybět vyhlášení žebříčku největších poradenských firem za uplynulý rok.  Mediální podporu této profesní soutěže zajišťují mimo jiné Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních ČR a Komora certifikovaných účetních. Znění tiskové zprávy k akci naleznete zde.

15. 10. 2021 — Společnost KPMG Česká republika s.r.o. hledá zkušenou finanční účetní. Možnost práce v Praze nebo v Českých Budějovicích.

Zvládáte účetní závěrky levou zadní a v daňových přiznáních jste jako ryba ve vodě? Staňte se finanční účetní pro rozličné portfolio tuzemských i mezinárodních klientů a pracujte pro přední poradenskou společnost KPMG. Budete zpracovávat účetní agendu pro určené portfolio klientů. Přeberete zodpovědnost za správnost a včasnost účtování. Komunikace s úřady a dalšími institucemi bude probíhat jednak elektronicky, tak i po telefonu. Klientům zpracujete reporty dle jejich požadavků, nebo třeba povedete juniornější kolegy. Více informací o pozici a odkaz na kontaktní osobu naleznete zde.

7. 10. 2021 — Dotazník o účetních softwarech - zapojte se i Vy!

Posláním Komory je mimo jiné pomoc jejím členům v oblasti vzdělávání. Předkládáme Vám "Dotazník o účetních softwarech", který představuje sběr informací pro diplomovou práci zaměstnankyně členské společnosti. Dotazník umožní shromáždit zajímavé informace o užívání účetních softwarů. Věnujte prosím pár minut svého času k jeho vyplnění a odeslání. Dotazník představuje pouhých 9 otázek.

27. 9. 2021 — Pozvánka na Víkend plný inspirací 22.-24. října 2021

Srdečně vás zveme na seberozvojový harmonizující retreat v krásném prostředí zámku Chateau Mcely. Víkendem vás provedou koučka Hanka Vykoupilová a cvičením propojí Dáša Lerlová pro uvolnění a doplnění energie. Lahodná strava formou plné penze je připravena v restauraci Piano Nobile. Pro odpočinek a relaxaci je k dispozici zámecký park a lázně MCELY BOUQUET SPA nabízející masáže a saunu po celý den.

Kdy a kde: 22.10. – 24.10. 2021 na zámku Chateau Mcely ,  https://www.chateaumcely.cz. Bližší informace naleznete zde.

13. 9. 2021 — Pracujete v účetním programu KASTNER, a jste z Prahy? Můžete pomoci právě Vy!

Hledá se účetní, který(á) zná ekonomický software STEREO od společnosti KASTNER, je z Prahy a byl(a) by ochoten(a) vypomoci paní Soně Tiché (cz.soti@seznam.cz) zkontrolovat účetní závěrku a daňové přiznání apod. 

Můžete-li pomoci, napište přímo paní Tiché nebo můžete případně přes kancelář Komory.

8. 9. 2021 — Zářijové vydání přehledu Mazars Report

Představujeme Vám již šesté číslo přehledu Mazars Report: Ekonomika a finanční trhy, ve kterém, na čtvrtletní bázi, je sledován vývoj na světových i tuzemských finančních trzích. Opět se dozvíte informace o aktuálním vývoji akcií, směnných kurzech, úrokových sazbách a komoditách. Díky přehledu získáte orientaci ohledně vývoje HPD, inflaci a v dalších klíčových makroekonomických datech a ukazatelích.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5...54 | 55 |
Skočit na začátek