Komora se představuje

Komora certifikovaných účetních (dále jen Komora) byla založena na ustavujícím sněmu v Praze dne 13. dubna 1999 jako samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace. Komora sdružuje odborníky, kteří jsou absolventy systému certifikace účetní profese v ČR nebo obdobného systému jiné členské organizace IFACu (splňujícího mezinárodní vzdělávací standardy) nebo jejím členem.

Komora certifikovaných účetních má dva základní úkoly:

 • přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR,
 • poskytovat odborný a další servis svým členům.

Pro rozvoj účetní profese má Komora statutem vymezenou působnost:

 • podílet se na realizaci systému certifikace účetní profese,
 • zajišťovat kontinuální profesní vzdělávání účetních,
 • vydávat etický kodex a další normy usměrňující činnost profesních účetních,
 • dohlížet na dodržování norem ze strany profesních účetních,
 • spolupracovat s ostatními profesními organizacemi a školami dvoustranně i v rámci Národní účetní rady při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví,
 • prosazovat legislativní úpravu účetní profese.

Udržováním profesní kvality na vysoké úrovni členové získávají:

 • konkurenční výhodu na trhu práce,
 • možnost mezinárodního uplatnění,
 • příležitost vyššího profesního uplatnění.

Informační brožura

(ke stažení)

Výroční zpráva Komory 2018

(ke stažení)

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Skočit na začátek