Přihláška na seminář

Pokud jste členem/členkou Komory certifikovaných účetních a přihlásíte se, předvyplníme Vám přihlášku a připravíme Vám podklad pro hlášení o KPV. Pro tento účel důsledně vyplňujte správný v.s., tj. platné členské číslo=číslo certfikátu. Při chybném čísle se akce nespárují.
Seminář
Účastník
  • Číslo certifikátu=VS (člen KCÚ)
  • Číslo v systému certifikace=VS (nečlen KCÚ)
  • IČ=VS (ostatní veřejnost)

V případě většího počtu přihlášených přiložte seznam

Platba

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

MateriálPracovní materiál na seminář/školení si přejete
Prohlášení

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními a smluvními podmínkami akce a zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast, nejsou důvodem pro navrácení vložného.

V případě, že Vám přihláška nebude potvrzena do dvou dnů, kontaktujte nás, prosím, na telefonu (+420) 725 733 638 nebo e-mailem na info@komora-ucetnich.cz

Skočit na začátek