GrECo International s.r.o.

Již druhé desetiletí zajišťuje makléřská společnosti GrECo International s.r.o. pro členy Komory pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou výkonem odborných služeb ( profesní odpovědnost) prostřednictvím Rámcových pojistných smluv Svazu účetních, jehož je KCÚ členem.  Toto pojištění díky rámcové koncepci nabízí velmi výhodné podmínky oproti pojištění individuální pojistnou smlouvou.

Členové KCÚ si mohou vybrat mezi pojištěním účetních OSVČ nebo právnických osob. Dále mají členové Komory možnost pojistit svou profesní odpovědnost jako zaměstnanci vůči svému zaměstnavateli. Nespornou výhodou tohoto pojištění je komplexnost krytí celého rámce odborných služeb, které se vztahují k rizikům, která plynou z vedení účetnictví.

Makléřská společnost zajišťuje veškerou administrativu ohledně tohoto pojištění včetně komunikace s pojišťovnou, kompletní servis při vyřizování škodních událostí a jakékoli konzultace týkající se problematiky tohoto pojištění. Pojištění je sjednáno u  pojišťovny Kooperativa.

 

Podrobné informace k jednotlivým typům pojištění naleznete v přiložených dokumentech:

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

Profesní pojištění OSVČ

Profesní pojištění právnických osob

 

Skočit na začátek