Dozorčí komise

Dozorčí komise je podle čl. 12 stanov kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy norem a je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy.

 

Složení komise po volbách na sněmu dne 28. listopadu 2018:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Renáta Šlechtová Ing. Renáta Šlechtová místopředsedkyně

Bilanční účetní, daňová poradkyně. Absolventka VŠE v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. Nyní spolumajitelka a jednatelka společnosti Pro Accounting s.r.o. Členka rady Středočeské asociace manažerek a podnikatelek, lektorka.

Ing. Pavel Hejný Ing. Pavel Hejný člen

Účetní expert, auditor, IFRS specialista. Absolvent VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Nyní výkonný ředitel ve společnosti PRVNÍ PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o.

 

Skočit na začátek