Dozorčí komise

Dozorčí komise je podle čl. 12 stanov kontrolním orgánem Komory, který dohlíží na plnění usnesení sněmu, kontroluje činnost výboru zejména s důrazem na soulad jednání s obecně právními předpisy a normami Komory, kontroluje hospodaření Komory a účetní závěrku, dohlíží na plnění kontinuálního profesního vzdělávání, předkládá návrhy norem a je odvolacím orgánem ve věci členství a disciplinárního řízení. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má tři sněmem volené členy. Funkční období stávajících členů skončí v roce 2026.

 

Složení komise:

Zprávy členům komise můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Renáta Šlechtová Ing. Renáta Šlechtová místopředsedkyně

Bilanční účetní, daňová poradkyně. Absolventka VŠE v Praze, obor ekonomické informace a kontrola. Nyní spolumajitelka a jednatelka společnosti Pro Accounting s.r.o. Členka rady Středočeské asociace manažerek a podnikatelek, lektorka.

Bc. Jaroslava Šálanská Bc. Jaroslava Šálanská členka

Certifikovaná účetní, členka dozorčí komise KCÚ. Absolventka PB - Vyšší odborné školy a Střední školy managementu (DiS.) a Vysoké školy podnikání (Bc.). Majitelka společnosti Profi účto - daně s.r.o. Specializace: mzdové účetnictví, sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů, daňová evidence, daň z přidané hodnoty, silniční daň, finanční řízení, controlling, účetnictví podnikatelských subjektů.

 

 

Skočit na začátek