Systém certifikace účetních

Systém certifikace účetní profese v ČR je realizován od roku 1997. Organizačně (registrace, přípravné kurzy, učebnice a další publikace, zkoušky) zajišťuje Institut certifikace Svazu účetních, a.s. V roce 2008 byl systém upraven - nyní je dvoustupňový (certifikovaný účetní, účetní expert). Informační brožura ke stažení zde.

Vydávání certifikátů z pověření výkonného výboru Svazu účetních ČR, z.s. organizačně zajišťuje Komora certifikovaných účetních. Žádost o vystavení certifikátu zde. KCÚ vede, v souladu se směrnicí o seznamu certifikovaných účetních, evidenci certifikovaných účetních - seznam zde.

 

 

KCÚ dále vydává etický kodex a další normy usměrňující činnost certifikovaných účetních, dohlíží na jejich dodržování a zajišťuje systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV).

Skočit na začátek