Organizační a smluvní podmínky vč. zásad zpracování osobních údajů

Přihlášky k účasti na akci lze zasílat pouze elektronickou formou, a to vyplněním na internetových stránkách KCÚ - zde.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním vyjadřujete souhlas s níže uvedenými smluvními podmínkami.

Evidence přihlášek

Přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do naplnění kapacity. Zařazeným zájemcům bude účast potvrzena obratem. V případě, že Vám přihlášku nepotvrdíme do 48 hodin (s výjimkou přihlášek zaslaných v průběhu víkendu), kontaktujte nás, prosím, na info@komora-ucetnich.cz.

Platební a stornovací podmínky

Celková cena (dále jen "vložné") je uváděna vždy s DPH. Úhradu vložného proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Stornování přihlášky akceptujeme pouze emailem na info@komora-ucetnich.cz.

Stornopoplatek ve výši 50 % z ceny vložného bude účtován při odhlášení 14 až 8 kalendářních dnů přede dnem konání u jednodenní akce.

Stornopoplatek ve výši 100 % z ceny vložného bude účtován při odhlášení 7 a méně kalendářních dnů přede dnem konání u jednodenní akce.

Stornopoplatky z ceny vložného u vícedenních akcí budou určeny a účtovány podle stornopodmínek dodavatelů (např. ubytovacích zařízení) a budou vždy uvedeny na webových stránkách v informacích o konkrétní vícedenní akci.

Organizační změny

KCÚ si vyhrazuje právo provést změnu lektora, termínu nebo místa konání vzdělávací akce, popř. její zrušení z organizačních či jiných provozních důvodů.

Případné změny budou neprodleně oznámeny přihlášeným, a to telefonicky nebo e-mailem.

Ostatní informace

Součástí vložného je také studijní materiál (tištění či elektronický podle údajů na přihlášce) a drobné občerstvení (ne obědy), pokud není uvedeno jinak.

KCÚ si vyhrazuje právo nezahrnout některá školení do zvýhodnění v servisních balíčcích poskytovaných členům KCÚ.

U školení zajišťovanými partnerskými organizacemi platí smluvní podmínky těchto partnerských organizací, což bude vždy uvedeno na webových stránkách KCÚ v informacích o dané akci.  

Pojištění

Ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou, a.s. nabízíme možnost pojištění na storno vzdělávací akce. Podrobněji na letáku. Cena pojištění činí 4 % z celkové ceny služeb, min. 200 Kč. Členové KCÚ mají navíc slevu 20 % z ceny pojistného (pro uplatnění jest třeba vložit kód uvedený na letáku). Pojištění můžete sjednat zde. Další podrobnosti zašleme nebo jsou na internetových stránkách pojišťovny. Současně můžete slevu využít i při uzavření cestovního pojištění.

 

 

x          x          x

                              

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v souvislosti se vzdělávacími akcemi

Zasláním přihlášky nám svěřujete své osobní údaje (jako subjekt údajů). My, jako poskytovatel služeb (správce údajů) zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v této souvislosti.

Správce údajů
Stránky provozuje Komora certifikovaných účetních, z.s., Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3, IČ: 046 62 075, DIČ: CZ04662075 (dále jen KCÚ).

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování osobních údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mail: info@komora-ucetnich.cz.

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především zákonné povinnosti, oprávněného zájmu, plnění smlouvy či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání podkladů pro kurz).
 • Vedení účetnictví. Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail) využíváme k zasílání k zasílání nabídek. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu tří let od poslední objednávky. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Jste-li u nás poprvé a nepřejete-li si, abychom Vám zasílali nabídky, uveďte poznámku na přihlášce.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů. Na některých našich akcích, pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na internetových stránkách. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, napište nám.
 • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s Vámi a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup jen konkrétní zaměstnanci KCÚ a partneři, se kterými máme uzavřeny smlouvy upravující ochranu osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: Facebook, Google – Google Analytics, MailChimp. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Potvrzujeme, že v takovém případě při výběru bude ochrana osobních údajů zabezpečena.

Vaše práva
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@komora-ucetnich.cz. 

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 • Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
 • Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na výmaz (být zapomenut). V případě takového požadavku vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dnů.
 • Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom případné pochybení napravili.
 • Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s informacemi či produkty a službami Vám zasíláme, na základě našeho oprávněného zájmu a Vašeho souhlasu. Odběr našich newsletterů můžete zrušit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že zaměstnanci KCÚ či spolupracovníci (např. zpracovatel účetnictví), kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

 

 

 

Skočit na začátek