Aktuální nabídka seminářů Komory

Datum Název Místo konání Cena *
člen KCÚ nečlen

* Cena je uvedena buď včetně nebo bez DPH. Informaci o tom, zda je cena včetně nebo bez DPH naleznete na stránce s detailním popisem semináře.

6. 9. 2023 + 27. 9. 2023 + 11. 10. 2023 + 25. 10. 2023 + 8. 11. 2023 + 29. 11. 2023 Seznámení s návrhem zákona o účetnictví Online
Účastníci obdrží prolink
2000 3000
2. 10. 2023 Jak využívat kontrolní vazby v účetnictví nejen v závěru roku včetně příkladu, řešení chyb a nastavení prevence Online
Účastníci obdrží prolink
2536 2790
2. 10. 2023 Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů Online
Účastníci obdrží prolink
2082 2290
2. 10. 2023 DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
3. 10. 2023 - 4. 10. 2023 Základy DPH pro začátečníky
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
5690 5990
5. 10. 2023 - 7. 10. 2023 Neziskové organizace komplexně Slapy
Penzion Ztracený mlýn
6990 7490
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
9. 10. 2023 Chci být účetní, ale jak mám začít? odpolední workshop
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
500 500
9. 10. 2023 Excel pro účetní prakticky – základní, ale povinná znalostní výbava Online
Účastníci obdrží prolink
2355 2590
10. 10. 2023 Mezinárodní zdanění
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2490 2790
10. 10. 2023 Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně Online
Účastníci obdrží prolink
2536 2790
11. 10. 2023 - 13. 10. 2023 Základy účetnictví - 3denní speciál
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
6990 7790
6. 9. 2023 + 27. 9. 2023 + 11. 10. 2023 + 25. 10. 2023 + 8. 11. 2023 + 29. 11. 2023 Seznámení s návrhem zákona o účetnictví Online
Účastníci obdrží prolink
2000 3000
11. 10. 2023 Leasing – účetní a daňový pohled aktuálně a pro rok 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
2355 2590
13. 10. 2023 Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
16. 10. 2023 Zaměstnanecké benefity
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2890
17. 10. 2023 Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech vč. řešení
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2890
17. 10. 2023 Efektivní kontrola účetnictví a opravy chyb minulých období Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
18. 10. 2023 Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2490 2790
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
19. 10. 2023 Technické zhodnocení a opravy – účetní a daňový pohled Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
19. 10. 2023 Zásadní rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS Online
Účastníci obdrží prolink
2627 2890
20. 10. 2023 Cenné papíry – účetní a daňový pohled aktuálně a v roce 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
23. 10. 2023 Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty Online
Účastníci obdrží prolink
2627 2890
6. 9. 2023 + 27. 9. 2023 + 11. 10. 2023 + 25. 10. 2023 + 8. 11. 2023 + 29. 11. 2023 Seznámení s návrhem zákona o účetnictví Online
Účastníci obdrží prolink
2000 3000
26. 10. 2023 Cestovní náhrady Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2490 2790
26. 10. 2023 E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH – účetně, daňově Online
Účastníci obdrží prolink
2173 2390
30. 10. 2023 Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení Online
Účastníci obdrží prolink
2082 2290
30. 10. 2023 Excel pro účetní prakticky – prohloubení znalostí, předcházení a řešení chyb Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
30. 10. 2023 Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled Online
Účastníci obdrží prolink
3755 4130
30. 10. 2023 + 27. 11. 2023 + 8. 1. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Zima 2023 Online
Účastníci obdrží prolink
1500 2500
31. 10. 2023 Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2490 2790
31. 10. 2023 Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe Online
Účastníci obdrží prolink
2445 2690
1. 11. 2023 Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled Online
Účastníci obdrží prolink
2445 2690
1. 11. 2023 Inventarizace majetku a závazků – náležitá příprava na účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2023 Online
Účastníci obdrží prolink
2355 2590
2. 11. 2023 Komplikované účetní případy v kontextu interpretací NÚR
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2890
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
3. 11. 2023 Cash flow Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2390 2690
6. 11. 2023 Co musí účetní vědět o DPH
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2790 3090
6. 11. 2023 Kryptoměny – účetní a daňový pohled aktuálně Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
6. 11. 2023 Excel pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy, export a import a export dat Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
6. 9. 2023 + 27. 9. 2023 + 11. 10. 2023 + 25. 10. 2023 + 8. 11. 2023 + 29. 11. 2023 Seznámení s návrhem zákona o účetnictví Online
Účastníci obdrží prolink
2000 3000
8. 11. 2023 Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2023 Online
Účastníci obdrží prolink
2173 2390
6. 10. 2023 + 3. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 1. 12. 2023 + 8. 12. 2023 + 15. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
13. 11. 2023 Opravné položky srozumitelně, názorně a bez obav – daňový a účetní pohled včetně příkladů Online
Účastníci obdrží prolink
2445 2690
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
20. 11. 2023 - 22. 11. 2023 Svatomartinská farma Choťovice
***ceny jsou uvedeny bez DPH***
8000 ×
20. 11. 2023 - 22. 11. 2023 On-line: Svatomartinská Farma Online
***ceny jsou uvedeny bez DPH***
5000 ×
22. 11. 2023 Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů Online
Účastníci obdrží prolink
2627 2890
30. 10. 2023 + 27. 11. 2023 + 8. 1. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Zima 2023 Online
Účastníci obdrží prolink
1500 2500
6. 9. 2023 + 27. 9. 2023 + 11. 10. 2023 + 25. 10. 2023 + 8. 11. 2023 + 29. 11. 2023 Seznámení s návrhem zákona o účetnictví Online
Účastníci obdrží prolink
2000 3000
30. 11. 2023 Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
1. 12. 2023 Výroba a ocenění zásob v účetnictví Online
Účastníci obdrží prolink
1991 2190
4. 12. 2023 Účetnictví, daň z příjmů, DPH pro společenství vlastníků jednotek – aktuálně a novinky pro rok 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
2082 2290
4. 12. 2023 Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika Online
Účastníci obdrží prolink
4173 4590
4. 12. 2023 Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe včetně přípravy na účetní závěrku Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
5. 12. 2023 IFRS Update Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2390 2690
5. 12. 2023 Inventarizace v účetnictví a daních Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2890
5. 12. 2023 Excel nejen pro účetní a personalisty prakticky – Power Query Online
Účastníci obdrží prolink
2355 2590
6. 12. 2023 Mzdové aktuality Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2490 2790
7. 12. 2023 Průřez novinek v daňových a účetních předpisech pro rok 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
2627 2890
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
8. 12. 2023 Majetek z pohledu účetního a daňového pohledu Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
11. 12. 2023 Základy mezinárodního zdanění Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2890
13. 12. 2023 Fyzické a právnické osoby z účetního a daňového pohledu Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2690 2990
14. 12. 2023 Fakturace v roce 2024, práce s účetními a daňovými doklady Online
Účastníci obdrží prolink
2264 2490
15. 12. 2023 Aktuality v účetnictví a daních Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2890 3190
21. 12. 2023 Daň z příjmů ze závislé činnosti Online
Účastníci obdrží prolink
× ×
30. 10. 2023 + 27. 11. 2023 + 8. 1. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Zima 2023 Online
Účastníci obdrží prolink
1500 2500
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
6. 10. 2023 + 19. 10. 2023 + 2. 11. 2023 + 10. 11. 2023 + 16. 11. 2023 + 8. 12. 2023 + 12. 1. 2024 + 26. 1. 2024 English Club KCÚ
Online
1000 2000
Skočit na začátek