Aktuální nabídka seminářů Komory

Datum Název Místo konání Cena *
člen KCÚ nečlen

* Cena je uvedena buď včetně nebo bez DPH. Informaci o tom, zda je cena včetně nebo bez DPH naleznete na stránce s detailním popisem semináře.

26. 2. 2024, 25. 3. 2024, 29. 4. 2024, 3. 6. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
1800 3000
27. 2. 2024 - 28. 2. 2024 Výklad účetnictví a příklady účetní I. Online
Účastníci obdrží prolink
5022 5580
27. 2. 2024 Daňová optimalizace a její zákonné meze Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
3090 3290
29. 2. 2024 Moje první daňové přiznání - DPFO Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2790 2990
5. 3. 2024 Jak zvládnout digitalizaci daní a účetnictví Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2790
6. 3. 2024 Nastavení kontrolního systému a správných postupů v účetnictví s vazbou nejen na povinné vnitřní směrnice Online
Účastníci obdrží prolink
2691 2990
7. 3. 2024 Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, směnné provozy – prakticky Online
Účastníci obdrží prolink
2331 2590
7. 3. 2024 Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po významných novelách DPH Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2690 2890
8. 3. 2024 Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech Online
Účastníci obdrží prolink
2241 2490
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
11. 3. 2024 Přiznání k dani z příjmů neziskové organizace za rok 2023 (pravidla + příklady + případová studie) Online
Účastníci obdrží prolink
2601 2890
11. 3. 2024 Zásoby z pohledu účetnictví a daní Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2690 2890
12. 3. 2024 Účetnictví organizací veřejného sektoru – Vlastní zdroje Online
Účastníci obdrží prolink
3190 3190
13. 3. 2024 Chyby při uplatňování DPH Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2990 3190
14. 3. 2024 Moje první daňové přiznání - DPPO Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2890 3090
14. 3. 2024 Dlouhodobý majetek (OSS a jejich PO) Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
3190 3190
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
18. 3. 2024 Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2890 3090
19. 3. 2024 On-line LVI. klubový večer: Trading a investiční platformy – zdanění příjmů fyzických osob Online
Účastníci obdrží prolink
× ×
20. 3. 2024 Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot Online
Účastníci obdrží prolink
2421 2690
20. 3. 2024 Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů Online
Účastníci obdrží prolink
2241 2490
21. 3. 2024 Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu včetně praktických příkladů Online
Účastníci obdrží prolink
2241 2490
22. 3. 2024 Cestovní náhrady 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
2241 2490
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
26. 2. 2024, 25. 3. 2024, 29. 4. 2024, 3. 6. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
1800 3000
26. 3. 2024 Pracovněprávní a mzdové fórum Svazu účetních ČR Praha
Hotel DUO, Teplická 462
3500 3900
26. 3. 2024 - 28. 3. 2024 Základy účetnictví - 3denní speciál Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
7490 7990
27. 3. 2024 Převodní ceny Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2590 2790
2. 4. 2024 - 4. 4. 2024 Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
6543 7270
3. 4. 2024 - 4. 4. 2024 Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty Online
Účastníci obdrží prolink
4212 4680
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
8. 4. 2024 Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe Online
Účastníci obdrží prolink
2601 2890
8. 4. 2024 Položky snižující základ daně fyzických a právnických osob Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2690 2890
10. 4. 2024 Právo nejen pro ekonomy a účetní Online
Účastníci obdrží prolink
2511 2790
11. 4. 2024 - 12. 4. 2024 Účetnictví podnikatelských subjektů pro mírně pokročilé Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
4480 4980
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
15. 4. 2024 Odpisy, opravy a technické zhodnocení Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2990 3190
17. 4. 2024 Daně neziskových organizací - novinky a problémové oblasti Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2790 2990
17. 4. 2024 Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
3190 3390
18. 4. 2024 Rozpočtová skladba a účetnictví, vzájemné vazby, novinky Online
Účastníci obdrží prolink
3190 3190
19. 4. 2024 Zatřiďování majetku a služeb podle statistických klasifikací z pohledu daní včetně praktických příkladů Online
Účastníci obdrží prolink
2421 2690
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
25. 4. 2024 PAP v příkladech pro pokročilé Online
Účastníci obdrží prolink
2990 2990
26. 4. 2024 Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů Online
Účastníci obdrží prolink
2331 2590
26. 4. 2024 Doklady při dovozu a vývozu zboží – jejich účel a použití Online
Účastníci obdrží prolink
2151 2390
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
26. 4. 2024 - 28. 4. 2024 Sportovně-relaxační víkend s KCÚ Nymburk
***ceny jsou uvedeny bez DPH***
5800 5800
26. 2. 2024, 25. 3. 2024, 29. 4. 2024, 3. 6. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
1800 3000
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
13. 5. 2024 Digitalizace mezd a personalistiky s přihlédnutím k ochraně osobních údajů Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
2690 2890
19. 5. 2024 - 21. 5. 2024 Jarní farma Choťovice
***ceny jsou uvedeny bez DPH***
8000 8000
19. 5. 2024 - 21. 5. 2024 On-line: Jarní farma Online
Účastníci obdrží prolink
5000 5000
26. 2. 2024, 25. 3. 2024, 29. 4. 2024, 3. 6. 2024 On-line: Účetní a daňové aktuality s Janem Molínem - Jaro 2024 Online
Účastníci obdrží prolink
1800 3000
23. 2. 2024 + 15. 3. 2024 + 22. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 12. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 English Club KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
23. 2. 2024 + 8. 3. 2024 + 15. 3. 2024 + 5. 4. 2024 + 19. 4. 2024 + 26. 4. 2024 + 10. 5. 2024 + 14. 6. 2024 Deutscher Klub KCÚ Online
Účastníci obdrží prolink
1200 2400
Skočit na začátek