Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních

Projekt realizovala Komora ve spolupráci se švýcarskou partnerskou organizací Verein für die höhoren Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling. Byl podpořen dotací z Fondu partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení postavení certifikovaných účetních na trhu práce. Vedoucím projektového týmu byla Ing. Dita Chrastilová, FCCA. Projekt proběhl: duben 2013 - červen 2014.

 

                                               

 

Informační brožura k projektu

(ke stažení)

 

Červen 2014:  

Informační brožura k projektu - zde.

Výsledný materiál projektu - "Metodika podpory a služeb pro certifikované účetní aneb od současného postavení a vnímání certifikovaných účetních ke strategickým doporučením, jak jejich postavení zlepšit a zvýšit obecně prestiž účetní profese" - zde.

 

Červen 2014:

V rámci projektu proběhla v průběhu února až června jednání se zástupci státní a veřejné správy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Vysoká škola ekonomická v Praze, Generální finanční ředitelství, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Závěry z jednání budou zapracovány do výsledného materiálu projektu.

x     x     x

Duben 2014: "kulaté stoly" pro zástupce zaměstnavatelů, personalisty a podnikatele

  • pozvánka na "kulatý stul" - Praha - 29. dubna 2014 - zde.
  • pozvánka na "kulatý stůl" - Brno - 20. května 2014 - zde.

 

Březen 2014: "kulaté stoly" pro zástupce účetních firem a účetních oddělení

  • pozvánka na "kulatý stul" - Brno - 8. dubna 2014 - zde,
  • pozvánka na "kulatý stůl" - Praha - 28. dubna 2014 - zde.

 

Leden 2014: "kulaté stoly" se zástupci účetní profese

  • pozvánka na "kulatý stůl" - Praha - 10. března 2014 - zde,
  • pozvánka na "kulatý stůl" - Brno - 17. března 2014 - zde.

x     x     x

Listopad 2013: konference "Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních" 

Dne 14. listopadu se konala zmíněná konference. S příspěvky vystoupili prof. Dr. Dieter Pfaff, eidg. dipl. experte Herbert Mattle, Ing. Libor Vašek, Ph.D., Ing. Dita Chrastilová, FCCA, Ing. Robert Jurka, prof. Ing. Bohumil Král, CSc. - celkový materiál zde (překlad příspěvku H. Mattle - zde, překlad příspěvku prof. Pfaffa - zde). Ke konferenci Komora vydala tiskovou zprávu.

x     x     x 

Říjen 2013: pozvánka na konferenci 

V rámci projektu Komora pořádá ve spolupráci se švýcarským partnerem konferenci "Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních". Konference se bude konat dne 14. listopadu v refektáři kláštera dominikánů na Starém Městě. Pozvánka zde. Přihlášky na info@komora-ucetnich.cz.  

x     x     x 

Říjen 2013: rozhovor s Herbertem Mattle - prezidentem spolku veb.ch: "Naším cílem je zlepšit pozici certfikovaných účetních v Česku"

Rozhovor s Herbertem Mattle, prezidentem partnerské švýcarské organizace pro CFOWorld. Celý rozhovor zde.

 

x     x     x 

Září 2013: "kulaté stoly" (podzim)

V rámci projektu Komora uspořádá několik diskusních "kulatých stolů" se zástupci různých profesních skupin a také jednání se zástupci státní a veřejné správy.    

  • pozvánka na "kulatý stůl" se zástupci personálních agentur (Praha - 10. října) - zde,    
  • pozvánka na "kulatý stůl" se zástupci personálních agentur (Brno - 4. listopadu) - zde,

                                                                                                                          

x     x     x

Září 2013: info

Začíná vlastní realizační fáze projektu. Projektový tým absolvoval třídenní pracovní cestu do Švýcarska. Poznatky získané v průběhu pobytu budou podkladem pro další aktivity v rámci projektu a především pro zpracování "Metodiky podpory a služeb" - hlavního výstupu projektu. 

x     x     x 

Červen 2013: rozhovor s Ing. Chrastilovou, FCCA - vedoucí projektového týmu (nejen o projektu)

Rozhovor s Ing. Ditou Chrastilovou, FCCA, místopředsedkyní Komory a řídící partnerkou společnosti Schulmeister Management Consulting Praha v.o.s., pro "Účetní kavárnu" nejen o projektu Komory se švýcarským spolkem expertů v účetnictví a controllingu. Text rozhovoru zde.

x     x     x 

Červen 2013: tisková zpráva Komory k zahájení projektu

Uvědomování si rizik spojených s výběrem účetního je v České republice velmi slabé. Účetní přitom tvoří obraz komerční úspěšnosti firem v očích veřejnosti, investorů i státu coby daňové autority. Případy pochybení nebo záměrné manipulace ze strany účetních jsou vlivem ekonomického poklesu stále častější. V konečném důsledku však za toto své konání nejsou účetní postižitelní. Odpovědnost za správnost účetnictví totiž ze zákona nesou přímo statutární orgány firem, tedy v řadě případů samotní podnikatelé... Celá tisková zpráva zde.

 

Skočit na začátek