Výbor Komory

Výbor Komory je podle čl. 10 stanov statutárním orgánem, který řídí činnost Komory v období mezi dvěma sněmy. Za svou činnost odpovídá sněmu. Má šest sněmem volených členů. Jednání výboru se též účastní s hlasem poradním tajemník Komory a předsedové či pověření členové  disciplinární a dozorčí komise.
Výbor rozhoduje o všech záležitostech Komory, které statut nebo usnesení sněmu nesvěří jinému orgánu Komory, zejména:
  1. připravuje podklady pro jednání sněmu a zajišťuje výkon jeho usnesení,
  2. vypracovává návrh rozpočtu a odpovídá za řádné hospodaření Komory a činnost Komory v souladu s právními a interními předpisy,
  3. vypracovává návrhy norem Komory,
  4. zřizuje výkonné útvary nebo odborné rady Komory,
  5. předkládá příslušným orgánům stanoviska Komory k legislativním úpravám či jiným materiálům v oblasti účetnictví a souvisejících oborů.

 

Složení výboru Komory po volbách na sněmu dne 17. prosince 2020

Zprávy členům výboru můžete psát na e-maily ve tvaru: příjmení@komora-ucetnich.cz.

Ing. Libor Vašek, Ph.D. Ing. Libor Vašek, Ph.D. předseda

Účetní expert, odborný asistent na katedře finančního účetnictví a auditingu VŠE. Konzultant a odborný lektor v oblasti IFRS a podnikových konsolidací. Člen kontrolního výboru RVDA, člen Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, autor a spoluautor odborných publikací a článků.

Ing. Robert Jurka, Ph.D. Ing. Robert Jurka, Ph.D. místopředseda

Účetní expert, daňový poradce, externí spolupracovník Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE, autor a spoluautor odborných článků. Partner ve společnosti ETL Services CZ s.r.o. Zakladatel a předseda poroty soutěže Daňař & daňová firma roku.

Ing. Lenka Dvořáková Ing. Lenka Dvořáková místopředsedkyně

Certifikovaná účetní a daňový poradce, lektor, autor odborných publikací a článků. Vede účetní a daňovou kancelář od roku 1995. Specializuje se na komplikované oblasti účetnictví a účetní závěrky.

Ing. Vendula Pešková Ing. Vendula Pešková členka

Účetní expertka, IFRS specialistka, členka metodické rady pro podnikatelské subjekty SÚ. V současné době působí v Mazars s.r.o. jako manažerka účetního oddělení (metodika účetnictví společnosti v ČR a členka mezinárodní pracovní skupiny zastřešující metodiku účetnictví celé skupiny Mazars). Autorka odborných publikací a článků.

Ing. Dana Kryštofová Ing. Dana Kryštofová členka

Certifikovaná účetní, absolventka provozně ekonomické fakulty VŠZ (dnes MENDELU) v Brně, v současnosti majitelka a jednatelka účetní kanceláře O.K. Kryštof s.r.o.

Ing. Vladimíra Přibylová Ing. Vladimíra Přibylová členka

Účetní expertka, daňová poradkyně. Absolventka VŠE v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku. Nyní účetní a daňová poradkyně ve společnosti Trivi, a.s.

 

 

Zápisy z jednání

Skočit na začátek