Dotace na vzdělávání

 

Projekt

„DIGI vzdělávání pro Komoru certifikovaných účetních“

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008455

Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 30.9.2025

Celková výše projektu: 14 973 465,60 Kč

 

Příjemcem je Komora certifikovaných účetních, z.s.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

 

 

 

Projekt DIGI vzdělávání pro Komoru certifikovaných účetních v 21.století je financován Evropskou unií.

Skočit na začátek