Dotace na vzdělávání

Strana 1 z 1, zobrazeno 7 záznamů z celkových 7, záznamy 1 až 7

8. 9. 2020 — Projekt "Vzdělávání jako základ profesionality"

 

Projekt „Vzdělávání jako základ profesionality“

 

Registrační číslo projektu:           CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010905

Doba realizace projektu:             1. 6. 2019 – 31. 5. 2022

Celková výše projektu:               22 633 760,00 Kč

Příjemcem  je Komora certifikovaných účetních, z.s.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.

Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-22)

Cílem projektu je nabytí nebo vylepšení znalostí a dovedností zaměstnanců členských podniků Komory za účelem získání odpovídající kvalifikace a profesních kompetencí nezbytných pro profesionální výkon.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech: 

Aktivita

Rozsah (osoba/hodina)

Obecné IT

  9 520

Měkké a manažerské dovednosti

17 600

Jazykové vzdělávání

  6 256

Účetní, ekonomické a právní kurzy

17 600

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

7. 9. 2020 — Infmativní seminář: Dotace ve vzdělávání zaměstnanců členů Komory

Společnostem, které by měly zájem vzdělávat své zaměstnance v kvalitních školeních v roce 2020 - 2022 a rády by využily v dnešní složité době 100 % DOTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ je určen informativní seminář, ve kterém budou představeny výhody a podmínky zapojení do schválených projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář se koná 18. 9. 2020 ve školícím středisku PROFIMA, Maková 583, Průhonice.

 

Program:

 • Možnosti a pravidla využití dotačních příležitostí pro Vaši firmu
 • Postup zapojení firmy do projektu
 • Témata vzdělávání – měkké a manažerské kurzy, obecné IT vzdělávání, účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Pravidla realizace vzdělávání

 

Pozvánku na akci naleznete zde.

S potvrzením účasti nebo s dotazy se obracejte na kontaktní osobu.
Tereza Vaňharová DiS.
projektová manažerka
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
mob. +420 739 428 058 e-mail tereza.vanharova@profima.cz

Svou účast prosím potvrďte nejpozději 4 pracovní dny před seminářem, kterého se chcete účastnit, v případě nevyhovujícího termínu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám nabídneme individuální setkání.

20. 8. 2020 — Seminář: Mzdové účetnictví s Dagmar Kučerovou

Pro zájemce z řad Komory o dotované vzdělání zaměstnanců je určen seminář společnosti PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., "MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ", které se koná 23. září 2020. Místem konání jsou Průhonice.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt můře kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Program:

První část

 •        Pojem závislá práce
 •        Pracovní poměr
 •        Dohody konané mimo pracovní poměr
 •        Pracovnělékařská péče dle zákona o spec. zdrav. službách
 •        Odměňování – pracovní doba, mzda, plat, příplatky, čerpání dovolené atd.

 Druhá část

 •        Sociální a zdravotní pojištění
 •        Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnavatelem
 •        Nemocenské dávky ČSSZ (postup zaměstnavatele)
 •        Zákonné úrazové pojištění
 •        Daň z příjmů
 •        Výpočet a odvod daňových záloh
 •        Daňové prohlášení
 •        Slevy na dani
 •        Roční zúčtování příjmů

V případě dotazů se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

Kompletní pozvánku naleznete zde.

Registrace na seminář ZDE.

19. 8. 2020 — Webinář: Možnosti ve vzdělávání zaměstnanců členů Komory

Pro společnosti, které by měli zájem vzdělávat své zaměstnance v kvalitních školeních v roce 2020 - 2022 a rádi by využili v dnešní složité době 100% DOTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, pořádáme informační WEBINÁŘ, kde Vám představíme možnosti, výhody i nevýhody a podmínky zapojení do schválených projektů v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Pokud máte zájem využít dotaci pro vzdělávání Vašich zaměstnanců, rádi se s Vámi prostřednictvím Microsoft Teams setkáme i virtuálně.

Webinář  se koná: 20. 8. 2020 od 14,00 – 16,00 hodin

Program:

Možnosti a pravidla využití dotačních příležitostí pro Vaši firmu

Postup zapojení firmy do projektu

Témata vzdělávání – měkké a manažerské, obecné IT, účetní, ekonomické a právní

Pravidla realizace vzdělávání

 

Kompletní pozvánku naleznete zde.

Přihlásit se můžete ZDE.

18. 8. 2020 — Informace v kostce, jak se zapojit do čerpání dotace "Vzdělávání jako základ profesionality"

Rádi byste vzdělávali své zaměstnance v rámci dotovaného vzdělávání a nevíte jak na to? Nejsou Vám zcela jasné podmínky pro zapojení do projektu? Nevíte kde začít a jaké kroky učinit?

Pak právě Vám je určený přiložený materiál, kde naleznete vše potřebné. Dozvíte se, mimo jiné, cíle dotovaného vzdělávání, podmínky pro zapojení, typy vzdělávacích kurzů. Vyjasníte si termíny jako "řádné" či "projektové" členství, uzavřený či otevřený kurz a ověříte si výhody, které Vám zapojení přinese. V materiálu naleznete také "návod" jak si počínat krok za krokem.

"Zvyšujme společně renomé účetní profese a měňme svět účetnictví v době plné výzev"

Kompletní informace k projektu na podporu vzdělávání naleznete zde: Projekt - Vzdělávání jako základ profesionality.

3. 7. 2020 — Workshopy k zapojení do projektů v rámci evropské dotace na vzdělávání

Pro společnosti, které mají zájem vzdělávat své zaměstnance v kvalitních školeních v roce 2020 - 2022 a uvažují o využití v dnešní složité době DOTOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ, pořádáme prostřednictvím partnera PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. (vítěze výběrového řízení) informační semináře, během nichž budou představeny možnosti, výhody a podmínky zapojení do schváleného projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Podrobnosti se můžete dozvědět prostřednictvím otevřených seminářů, přičemž můžete vybírat z následujících termínů:


•    Praha – 16. 7.  2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Maková 583, Průhonice

•    Zlín – 28. 7. 2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Tyršovo nábřeží 760, Zlín

•    Praha - 30. 7. 2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Maková 583, Průhonice

•    Zlín – 11. 8. 2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Tyršovo nábřeží 760, Zlín

•    Praha –  14. 8. 2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Maková 583, Průhonice

•    Zlín –  18. 8. 2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Tyršovo nábřeží 760, Zlín

•    Praha –  27. 8. 2020, 9:30 – 12:30 hod. - Školicí středisko PROFIMA, Maková 583, Průhonice

Program seminářů:
•    Možnosti a pravidla využití dotačních příležitostí pro Vaši firmu
•    Postup zapojení firmy do projektu
•    Témata vzdělávání – měkké a manažerské, obecné IT, účetní, ekonomické a právní
•    Pravidla realizace vzdělávání

Svou účast prosím potvrďte e-mailem na adrese ivana.nesvadbova@profima.cz, nejpozději 4 pracovní dny před seminářem, kterého se chcete účastnit, ev. se dohodněte telefonicky přímo s naším partnerem PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.:

Ing. Ivana Nesvadbová
administrátorka projektů
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.


mob.     +420 605 054 938
e-mail   ivana.nesvadbova@profima.cz
web      www.profima.cz

V případě, že Vám žádný z výše uvedených termínů nevyhovuje, neváhejte kontaktovat našeho partnera PROFIRMA EFFECTIVE, s.r.o. nebo kancelář Komory prostřednictvím info@komora-ucetnich.cz -  rádi Vám nabídneme individuální setkání.

 

1. 4. 2020 — Probíhá vyhodnocení obdržených nabídek výběrového řízení

Kde se v současné době KCU nachází v souvislosti s obdrženou dotací „Vzdělávání jako základ profesionality“

V lednu 2020 výbor komory KCU zveřejnil zadávací dokumentaci k výběrovému řízení o veřejnou zakázku spolufinancovanou Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost pod názvem „Vzdělávání jako základ profesionality“. Z řadu členů KCU byla ustanovena hodnotící komise, jejichž členem je Vendula Pešková z výboru KCU, Jožka Homolka a Jaromír Hrazdíra z disciplinární komise. V současné době probíhá poslední stádium interního vyhodnocování obdržených nabídek. 

Snahou nás všech je uzavřít výběrové řízení během první poloviny dubna a využít naplno nastalou situaci k dalším úkonům, které je nutné provést po uzavření výběrového řízení a před samotným zahájením realizace školení jako je podepsání smluv, uskutečnění úvodních schůzek s výherci výběrového řízení, vyhotovení časového plán s konkrétními úkoly a zodpovědnými osobami, doladění vzdělávacích balíčků a oslovení členské základy s konkrétními balíčky.

Výbor KCU odhaduje, že první školení v rámci dotace „Vzdělávání jako základ profesionality“ by se mohlo uskutečnit v září 2020.

ESF - Projekt „Vzdělávání jako základ profesionality“

počet stažení 408× , vytvořeno 2. 8. 2019

Skočit na začátek