Odborná konference "Účetnictví — od kreativity k trestnosti"

Pořádání odborných konferencí se stalo již každoroční tradicí Komory. Tentokrát jsme k aktuálnímu tématu tenké hrany mezi kreativitou účetního zobrazení a trestní odpovědností sezvali opravdu "hvězdné" hosty: Ing. Jiřího Peláka, Ph.D. (VŠE v Praze, viceprezident KA ČR), JUDr. Davida Bauera (MF ČR), Ing. Štěpána Ondera, Ph.D. (PROFIREAL GROUP SE), Mgr. Ing. Radima Patočku (GFŘ), JUDr. Zdenka Tomíčka (AMSP ČR), JUDr. Pavla Jelínka, Ph.D. (AK JELÍNEK & Partneři s.r.o.) a JUDr. PhDr. Karla Šimku, LL.M. Ph.D. (Nejvyšší správní soud). Jejich prezentace si můžete prohlédnout a stáhnout i zde na našich stránkách. Jedním z pilířů, na nichž účetní profese stojí, je též etický kodex a není náhodou, že Komora právě konferenci s daným tématem uspořádala u příležitosti Mezinárodního dne etiky, 17. října. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na setkání při příští příležitosti!

Skočit na začátek