Archiv akcí pro členy

XVIII. Snídaně s Komorou "Kreativita cizoměnových přepočtů v českém účetnictví"

Termín: 26. 9. 2019
Termín — bližší informace 8.30 - 10.00
Místo konání: Praha
Cafe Monolok, Moravská 1540/18, 120 00 Vinohrady
Cena: 150 Kč (400 Kč)

Spojení

Cafe Monolok - Moravská 1540/18, 120 00 Vinohrady

Metro A, zastávka Náměstí Míru, Tram 4 a 22 zastávka Jana Masaryka, Tram 10 a 16 zastávka Šumavská

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D. - odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE, lektor, konzultant v oblasti IFRS a konsolidací, účetní expert, předseda KCÚ

Program

 
Kreativita cizoměnových přepočtů v českém účetnictví 
 
Účetnictví dle českých předpisů je vedeno v Kč, ve stejné měně je sestavována i účetní závěrka. Ne vždy však tento požadavek odpovídá ekonomické realitě účetní jednotky. Do jaké míry je tím narušeno věrné zobrazení? Při tvorbě věcného záměru nového zákona o účetnictví byla rozvedena diskuse o funkční měně. Je však všem známo, co se za tímto pojmem skrývá? Na agendě Národní účetní rady jsou nyní návrhy na dvě nové intepretace - mají být či nemají být přepočítávány zůstatky cizoměnových záloh? Mají či nemají být přepočítávány opravné položky k cizoměnovým pohledávkám? Jak postupuje Vy ve své praxi? A co takhle použití pevného měnového kurzu?
 
Přijďte diskutovat k rannímu čaji, kávě, ... s Liborem Vaškem. 

 

Hlásit se můžete zde. Úspěšné přihlášení bude automaticky potvrzeno po odeslání formuláře na stránce (nikoliv e-mailem).

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Skočit na začátek