Aktuální nabídka seminářů Komory

On-line: Stanovování priorit a Time management (otevřený dotační seminář)

Termín: 25. - 26. 2. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Miroslav Konvičný

Program

• Jak překonávat pasivitu a osobní demotivaci
• Proč plánovat lépe čas; uvědomit si svůj přístup k řízení času a jeho negativní důsledky
• Poznat princip, jak se vyrovnávat s obtížemi a sebemotivovat se
• Nalézt způsoby, jak tyto principy používat ve své praxi
• Vytvořit si vlastní plán změny zvyšování sebemotivace a proaktivity
• Jak zvládat krátkodobé, operativní aktivity a nezapomínat při tom na dlouhodobé, strategické úkoly
• Ověřit si svou produktivitu, posoudit svůj způsob rozhodování mezi jednotlivými úkoly a uvědomit si nedostatky
• Poznat metodu odlišování při rozhodování o jednotlivých úkolech a definovat efektivní způsoby jejich řešení
• Porovnat svůj způsob s novými možnostmi a navrhnout změnu svého dosavadního postupu
• Ověřit si pochopení principů na modelovém příkladu z vlastní praxe
• Stanovení cílů a priorit; uvědomit si slabé stránky své práce s prioritami
• Povést revizi svého určování priorit podle Paretova pravidla a pochopit princip určování priorit a práce s nimi
• Definovat zásady, které přispějí k zavedení principů do jejich praxe
• Ověřit si pochopení principů na konkrétních situacích a úkolech ze své praxe a získat zpětnou vazbu od ostatních účastníků kurzu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek