Aktuální nabídka seminářů Komory

On-line: Nákupní dovednosti (otevřený dotační seminář)

Termín: 10. - 11. 6. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Skyba David

Program

·         Typy problémů a odpovídající opatření

·         Management rizik jako prevence problémů

·         Proces a jeho význam pro řízení organizace

·         Lidský faktor a jeho působení v organizaci

·         Bariéry působící při aplikaci metod pro řešení problémů a „jak je překonávat“

·         Nástroje zkoumání variability procesů

·         Akční plány a jejich použití při řešení problémů

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek