Aktuální nabídka seminářů Komory

On-line: Změny v DPH pro rok 2021 (otevřený dotační seminář)

Termín: 16. 9. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Hadrabová Pavla

Program

• Přehled aktuálního stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a jeho změny
• Změny ve vymezení základních pojmů
• Změny ve vymezení místa plnění, které přinese novela v roce 2021, specifika řetězových dodávek, prodej zboží na dálku
• Řetězové dodávky a jejich dopady na správné uplatnění DPH, přiřazování přepravy
• Režim call-off stock – nová pravidla pro dodání a pořízení zboží v tomto režimu
• Prodej zboží na dálku a jeho změny v roce 2021
• Podmínky pro osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu
• Podmínky pro osvobození od DPH při vývozu zboží
• Změny v dovozu zboží
• Změny sazeb DPH v roce 2020 a 2021
• Změny v DPH v souvislosti s novelou daňového řádu
• Další změny v oblasti DPH platné pro rok 2021

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek