Aktuální nabídka seminářů Komory

Pracovněprávní novinky

Termín: 18. 9. 2023 - 19. 9. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 12:00
Místo konání: Praha
INSTITUT CERTIFIKACE SVAZU ÚČETNÍCH, a.s.
Cena: 3190 Kč (3490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Mgr. Tereza Krupová - vedoucí oddělení ústavněprávního na Ministerstvu spravedlnosti, zkušená lektorka
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D - právník, advokát, vysokoškolský pedagog

Program

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ - 18. září 2023 (9:00 - 12:00 hod.)

Ing. Mgr. Tereza Krupová

Evropská směrnice o ochraně oznamovatelů je v ČR účinná od 1. 8. 2023, pro některé subjekty od 15. 12. téhož roku (soukromoprávní organizace s více než 50 ale méně než 250 zaměstnanci). Povinností je zavést oznamovací systém, který ochrání osoby, které v organizaci nahlásí protiprávní jednání, před mstou ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel, který nenastaví interní oznamovací systém řádně se vystavuje vysokým pokutám ze strany inspekce práce. 

OBSAH

 • oznámení oznamovatele
  • směrnice a zákon o ochraně oznamovatelů,
 • co je a co není oznámení,
 • jak je oznamovatel chráněn,
 • jak řešit nepravdivá či neopodstatněná oznámení,
 • jak oznamovat
  • interní, externí oznamovací systém,
  • zveřejnění oznámení,
 • příslušné osoby (prošetřovatelé), jejich funkce a povinnosti,
 • sankce za porušení povinností na úseku ochrany oznamovatelů,
 • diskuse.

 

ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELE 2023 - 19. září 2023 (9:00 - 12:00 hod.)

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

V létě 2023 parlament projednává novelu zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti v nadcházejících měsících. Zařazujeme proto do naší nabídky prakticky orientované školení vedené odborníkem na pracovní právo JUDr. Jakubem Tomšejem, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na školení nabídneme prakticky orientované informace o jednotlivých změnách s důrazem na výklad nových práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců a náměty na změny v procesech a nastaveních pro zaměstnavatele.

OBSAH

 • úvod do problematiky,
 • práce z domova a hrazení jejích nákladů,
 • informační povinnosti zaměstnavatele,
 • DPP a DPČ včetně dovolené,
 • pracovní doba, doba odpočinku a práce přesčas,
 • slaďování pracovního a rodinného života, rodičovská a otcovská dovolená,
 • doručování a elektronická komunikace,
 • další změny a novinky.

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek