Aktuální nabídka seminářů Komory

DPH ve stavebnictví na příkladech z praxe

Termín: 2. 10. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2264 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Marika Voženílková

Program

• nájmy a jejich zdaňování aktuálně – dopady do úpravy odpočtu daně – příklady,
• operace s nemovitostmi, které nejsou nájmem z pohledu judikatury,
• jedno ekonomické plnění a nemožnost jej uměle rozdělovat,
• převod nemovitostí, který není předmětem daně a proč , příklady,
• sazby daně u oprav, subdodávek, výstavby a jak prokazovat správci daně,
• stavby pro sociální bydlení – vymezení, sazby, výstavba, prodeje, opravy, posuzování funkčního celku,
• problematika pozemků, zastavěných, nezastavěných – vymezení, posouzení stavebního pozemku, judikatura, směny pozemků a základ daně,
• vyřazení nemovitostí z obchodního majetku, vklady do jiných společností, dary a dopady do nároku na odpočet daně,
• přenesená daňová povinnost v praxi, doklady, chyby, jejich opravy,
• místo plnění u služeb souvisejících s nemovitostí, subdodávky mimo ČR, prováděcí nařízení směrnice,
• práce související s nemovitostí mimo území tuzemska a jak postupovat,
• problematika nároku na odpočet daně, korekční mechanismy ve vztahu k operacím s nemovitostmi, výpočty.

Odpovědi na dotazy.

 

Určeno již zkušeným účetním a „daňařům“ stavebních firem i příjemcům jejich služeb, plátcům DPH, kteří se prakticky setkávají s operacemi u nemovitých věcí.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek