Aktuální nabídka seminářů Komory

Likvidace obchodních společností a družstev – právní, účetní a daňový pohled

Termín: 30. 10. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 18:00
Místo konání: Praha
Senovážné náměstí 23
Cena: 3755 Kč (4130 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Lektoři

Ing. Jana Pilátová

JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D.

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M

Program

9:00–13:00 • Právní část • JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D., JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.
• zrušení společnosti / družstva (dobrovolné i nucené),
• kdy se likvidace nevyžaduje,
• likvidátor – jmenování, odvolání, působnost a odpovědnost,
• postavení ostatních orgánů společnosti / družstva (valná hromada – jednatel / představenstvo / statutární ředitel – dozorčí rada / správní rada / kontrolní komise) v průběhu likvidace,
• průběh likvidace,
• plnění dluhů společnosti / družstva a oprávnění věřitelů,
• zpeněžení majetku,
• skončení likvidace,
• zánik společnosti / družstva a její výmaz z obchodního rejstříku,
• pokračování likvidace,
• obnovení společnosti / družstva,
• likvidace společnosti / družstva s nedostatkem majetku včetně vztahu likvidace a insolvence.

14:00–18:00 • Účetní a daňová část • Ing. Jana Pilátová
• mimořádná účetní závěrka a povinnosti u daně z příjmů ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace
• účetnictví, účetní závěrky a daňová přiznání v průběhu likvidace,
• účetní a daňové povinnosti při ukončení likvidace,
• specifika daně z příjmů právnických osob v souvislosti s likvidací,
• problémové účetní a daňové okruhy v souvislosti s ukončením činnosti podnikatelského subjektu.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi setkávají s likvidací obchodních společností a družstev, popř. těm, kteří likvidaci obchodní společnosti či družstva plánují. Seminář tak ocení zejména podnikoví manažeři, likvidátoři, advokáti a advokátní koncipienti, podnikoví právníci a zaměstnanci ekonomických oddělení společností a družstev, které likvidace čeká.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek