Aktuální nabídka seminářů Komory

Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe

Termín: 31. 10. 2023
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2445 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Online forma

Lektoři

Ing. Lenka Dvořáková

Program

• vymezení základních pojmů,
• legislativní rámec,
• rozlišení opravy a technického zhodnocení,
• zásahy do majetku vlastního,
• zásahy do majetku najatého,
• tvorba rezervy na opravu a její čerpání,
• rezervy pro solární zařízení,
• výklady GFŘ a MF ČR,
• praktické příklady,
• upozornění na časté chyby.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je určen pro účetní, daňové a ekonomické poradce. Není určen pro developery.

 

SEMINÁŘ BYL ZRUŠEN.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde.

 

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek