Aktuální nabídka seminářů Komory

Transpoziční novela zákoníku práce a přehled dalších plánovaných změn

Termín: 19. 7. 2024
Termín — bližší informace 9:00 - 11:00
Místo konání: Online
Účastníci obdrží prolink
Cena: 640 Kč (690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Spojení

Online forma - organizuje ACCONT Consulting, s.r.o.

Lektoři

JUDr. Jaroslav Stránský - odborník na pracovní právo, autor odborných publikací, věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání.

Program

V dohledné době (předpokládá se od září 2024) vstoupí v účinnost novela zákoníku práce přijatá za účelem transpozice směrnice EU o přiměřených minimálních mzdách. Kromě změn v oblasti minimální mzdy přinese i několik dalších novinek. V legislativním procesu je i řada dalších změn, které mohou významně ovlivnit úpravu pracovněprávních vztahů.

  • Obsah transpoziční novely: minimální a zaručená mzda/plat, zrušení rozvrhu čerpání dovolených, pluralita odborových organizací a další změny
  • Změny jdoucí nad rámec transpozice na základě pozměňovacích návrhů: samorozvrhování pracovní doby, sjednání odměny z dohody s přihlédnutím k příplatkům
  • Připravovaná flexibilizační novela zákoníku práce: přehled plánovaných změn, které mohou být účinné již v roce 2025
  • Návrhy změn v úpravě pracovnělékařských služeb: vstupní prohlídka jen v případě rizikových prací

 

On-line vysílání je realizováno společností ACCONT Consulting, s.r.o.

Nejpozději 24 hodin před konáním webináře obdrží každý účastník dva e-maily

  1. e-mail – materiály k přednášce
  2. e-mail – pozvánka s odkazem na připojení do školící místnosti

V den konání webináře klikněte na obdržený odkaz. Vstup do školící místnosti bude zpřístupněn 5 minut před začátkem přednášky.
Poté již vyčkejte příchodu lektora, který přednášku uvede ve smluvený čas.

V ceně webináře je také videozáznam z webináře pro zopakování nebo připomenutí probraných informací. Rovněž je možno využít možnost zakoupení samostatného záznamu pro ty, kteří se nemohou přímého online školení zúčastnit.

V případě jakýchkoliv technických problémů během webináře nebo videozáznamu nás můžete kontaktovat na telefonních číslech 777 181 566 nebo 777 181 644.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***


V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek