Aktuální nabídka seminářů Komory

Cenné papíry v účetní praxi

Termín: 20.5. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00 hod.
Místo konání: Praha
Institut certifikace účetních
Cena: 1995 Kč (2850 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Institut certifikace účetních, a.s., Hybernská 1009/24, Praha 1.

Lektoři

Ing. Eva Sládková - auditor, Bilanční účetní

Program

Seminář je určen zejm. účetním, účetním metodikům, ale i dalším ekonomickým pracovníkům, kteří se ve své praxi potkávají s cennými papíry a potřebují si znalosti v této oblasti rozšířit, nebo jen utvrdit. Práce s cennými papíry nepatří pro mnohé mezi rutinní denní činnosti, množí z nás se cenných papírů obávají...přijďte na seminář a zjistěte, že "to není tak komplikované", a že jde o oblast zajímavou.


OBSAH

 • Dluhové a majetkové CP
 • Krátkodobé a dlouhodobé CP a přesuny mezi kategoriemi
 • Oceňování CP ke dni pořízení
 • Oceňování CP k rozvahovému dni
 • Oceňování cizoměnových CP
 • Prodej CP
 • Výnosy z CP
 • Obchodní podíly v dceřiných společnostech a podnicích pod podstatným vlivem
 • Oceňování obchodních podílů ke dni pořízení a k rozvahovému dni
 • Prodej obchodních podílů
 • Výnosy z obchodních podílů
 • Prostor pro dotazy v průběhu celého semináře

 

Jeden bod v rámci motivačního programu. Využívejte výhod motivačního programu a programu "Účetních kanceláří". Pořádáno ve spolupráci s ICÚ, a.s.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Upozornění pro nečleny:

Při účasti na druhém semináři v roce bude poskytnuta sleva 200,- Kč z ceny, na třetí 500,- Kč a další seminář za členskou cenu. Vzdělávejte se společně - druhý a další účastníci z jedné společnosti na tentýž seminář se slevou (druhý 200,- Kč, třetí sleva 500,- Kč a další za členskou cenu). U vícedenních akcí bude postup analogický.

Skočit na začátek