Aktuální nabídka seminářů Komory

Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a v daních

Termín: 27. - 28. 5. 2019
Termín — bližší informace 9:00 - 15: 00 hod.
Místo konání: Tachov
Cena: 3400 Kč (3630 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 10 hodin

Spojení

Sportovní hala, Pobřežní 1656, Tachov.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma - daňový poradce.

Program

Obsahem semináře bude nejprve rozbor právních pojmů, dále rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad bude kopírovat životní cyklus majetku – pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, technické zhodnocení, opravy, až k vyřazení majetku z užívání. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů.  

 Z probíraných témat:

 • stanovení vstupní ceny, pořizovací ceny,

 • nemovité věci – právně, účetně, daňově,

 • právo stavby,

 • specifika nehmotného majetku – upgrade, update softwaru,

 • technické zhodnocení a opravy najatého majetku,

 • úvěr na majetek a zajišťovací převod práva,

 • technické zhodnocení – aktuální výklady a judikatura.

   

   

Pořádáno ve spolupráci s UDAS Financial Service s.r.o.

Součástí vložného jsou podkladové materiály, občerstvení, oběd.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 606 617 627 nebo (+420) 725 733 638, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek