Aktuální nabídka seminářů Komory

Aktuální vývoj právní úpravy EET a související změny u DPH v roce 2020

Termín: 20. 2. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 13:00 hod.
Místo konání: Praha
Šrobárova 13, Praha 3 (Just-Home)
Cena: 2100 Kč (2600 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 3,5 hodin

Spojení

Just-Home, Meeting Space, Šrobárova 13, Praha 3 - Vinohrady

Lektoři

Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce

Program

Pro koho je seminář určen?
Seminář je vhodný zejména pro pracovníky ekonomických oddělení, kteří metodicky zajišťují, nebo budou zajišťovat elektronickou evidenci tržeb (EET). Současně je určen i podnikatelům, kteří inkasují své tržby v hotovosti, šeky, stravenkami a obdobnými prostředky a musí se připravit na EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET, program proto není primárně určen IT pracovníkům se specializací na pokladní systémy.

 Program

 • vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET,
 • tržby vyloučené z evidence – změny upravené novelou zákona,
 • změny v EET v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty – změny v sazbách DPH u vybraných služeb a zboží,
 • povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence,
 • evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.,
 • způsoby fungování EET – běžný, zjednodušený a zvláštní režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě,
 • zvláštní režim EET (tzv. papírová EET) – podmínky pro evidence tržeb pro fyzické osoby a právnické osoby, které poskytují zdravotní služby, způsob evidence a související povinnosti,
 • problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET, kontrola údajů v EET,
 • náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další),
 • pravidla pro storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET,
 • tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH,
 • EET a hotovostní úhrady vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu,
 • vazba EET na účetnictví a daňovou evidenci,
 • sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení.

 

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály a občerstvení (nikoliv oběd). 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 777 800 675, popř. zašlete svůj dotaz na info@komora-ucetnich.cz.

Skočit na začátek