Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Inventarizace od A do Z

Termín: 19. 10. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Ostrava
Dům kultury Akord nebo jiný prostor - bude upřesněno.
Cena: 1198 Kč (1198 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Ostrava - Dům kultury Akord nebo jiné moderní přednáškové prostory s dobrou dopravní dostupností.
Upřesnění bude posluchačům zasláno e-mailem nejpozději 7 dnů před datem konání školení.

Lektoři

Ing. Dagmar Beránková, auditorka a daňová poradkyně.

Program

Cílem školení je probrat podrobně všechny aspekty inventarizace - od správného nastavení procesu, přes tvorbu směrnice a praktická doporučení, až po účetní a daňové zohlednění inventarizačních rozdílů. Výklad bude doplněn o příklady z praxe a upozornění na chyby, se kterými se lektorka při své praxi auditorky a daňové poradkyně často setkává.

 • Inventarizace – co se běžně na kursech neprobírá (a bez čeho se účetnictví neobejde)
 • Zákon o účetnictví, § 29 a §30 (periodická, průběžná)
 • Inventarizace dokladová („čistka účtů“, fyzická a „kombinovaná“)
 • Směrnice, rozhodnutí ředitele, inventarizační protokoly
 • Inventarizace rozvahových účtů
  • Inventarizace dlouhodobého majetku
  • Inventarizace zásob (kompenzace, likvidace)
  • Inventarizace krátkodobého finančního majetku
  • Pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace)
  • Účty kapitálu (obchodní společnosti) a jmění (nestátní neziskové organizace)
 • „Inventarizace výsledkových účtů“
  • Kontrola vazeb nákladových a výnosových účtů
  • Kontrola daňových účtů včetně dotací
  • Srovnání nákladů a výnosů minimálně dvou období
  • Neobvyklá výše na účtech
 • Inventarizace podrozvahových účtů
  • Vysvětlení k čemu, to vlastně slouží
 • Inventarizační rozdíly (ČÚS 007, jejich účtování, vypořádání, opravy v účetnictví)
  • Nedohledané rozdíly – co s nimi
 • Personální a materiálové vybavení
 • Audit účetní závěrky – ověření inventur (u prvního auditu noční můra auditora)
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz.

Skočit na začátek