Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, rezervy, výnosy - výklad předpisů (Otevřený dotační seminář)

Termín: 20. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Cena: 2130 Kč (2130 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Hotel Floret, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Lenka Zatylnyjová

Program

Dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky, rezervy, výnosy - výklad platných účetních předpisů
•    Co je dlouhodobý majetek, pořízení majetku, účetní odpisy, vyřazení, evidence
•    Definice zásob, způsoby pořízení zásob, účtování, ocenění
•    Definice pohledávek, typy pohledávek, ocenění pohledávek (účetní opravné položky k pohledávkám)
•    Účetní vymezení rezerv, příklady účetních rezerv a postupů účtování při jejich tvorbě
•    Definice výnosů, členění, časové rozlišení výnosů

 

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek