Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: INTERNÍ AUDITOR 2 – PROCESY (Otevřený dotační seminář)

Termín: 14. 10. - 15. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Průhonice
Cena: 6490 Kč (6490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Lumír Pektor

Program

Hlavní cíl kurzu: Zjistit, jak správně zabezpečovat procesy k dosažení fungování systému managementu kvality.

Dílčí cíle kurzu:

  1. Pochopení požadavků normy ISO 19011 na realizaci auditů managementu kvality
  2. Osvojení si základní auditorské dovednosti
  3. Naučit se činnostem při přípravě, realizaci a zpracování výsledků auditu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 Přihlášku najdete zde.

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek