Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Přeměny obchodních společností: komplexně - právo, účetnictví, daně (Otevřený dotační seminář)

Termín: 13. 11. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Cena: 2499 Kč (2975 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Hotel Floret, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

JUDr. Lukáš Pěsna

Program

Cíl školení

Právní úprava přeměn (vnitrostátní fúze, rozdělení, změny právní formy, převod jmění) v občanském zákoníku a zákoně o přeměnách obchodních korporací. Účetní a daňové aspekty jednotlivých transakcí. Dopad na vlastníky.

Obsah školení

 • Podstata přeměn obchodních společností
 • Jednotlivé způsoby přeměn
 • Projekt přeměny
 • Zapojení znalce
 • Informační povinnosti
 • Ochrana věřitelů
 • Postavení zaměstnanců
 • Průběh fúze
 • Průběh rozdělení
 • Základy převodu jmění na společníka
 • Základy změny právní formy
 • Rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně
 • Konečné a mezitímní závěrky
 • Závěrky pro ocenění
 • Zahajovací rozvahy
 • Možnosti promítnutí znaleckého přecenění
 • Speciální účetní operace spojené s přeměnou
 • Účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností
 • Možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody
 • Vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny
 • Správní povinnosti
 • DPH a ostatní daňové konsekvence
 • Praktické příklady, případová studie

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek