Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Prodej závodu, vklad závodu a squeeze-out (Otevřený dotační seminář)

Termín: 13. 11. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Cena: 2499 Kč (2975 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Hotel Floret, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

JUDr. Lukáš Pěsna

Program

Cíl školení

Právní úprava obchodního závodu a jeho části, právní úprava prodeje, vkladu a squeeze-outu. Účetní a daňové aspekty jednotlivých transakcí. Dopad na vlastníky.

Obsah školení

Prodej závodu a jeho části

 • právní úprava a specifika
 • přehled jednotlivých kroků a povinností
 • účetní a daňové dopady na straně prodávajícího a kupujícího (včetně účtování)
 • případová studie na prodej podniku

Vklad podniku a jeho části

 • právní úprava a specifika
 • přehled jednotlivých kroků a povinností
 • povinnosti v souvislosti se vkladem podniku
 • účetní a daňové dopady na straně vkladatele a příjemce vkladu (včetně účtování)
 • případová studie na vklad podniku

Squeeze-out

 • právní úprava a specifika
 • přehled jednotlivých kroků a povinností
 • účetní a daňové dopady (včetně účtování)

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek