Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv (Otevřený dotační seminář)

Termín: 18. 11. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Průhonice
Hotel Floret, Květnové nám. 391, Průhonice
Cena: 2499 Kč (2975 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Hotel Floret, Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Program

  • Úvod do přechodných položek
  • Vysvětlení rozdílů mezi časovým rozlišením, dohadnými položkami a rezervami
  • Cizoměnové přechodné položky (v návaznosti na Interpretace NÚR)
  • Vybrané oblasti přechodných položek
    • rezerva na nevybranou dovolenou
    • rezerva na záruční opravy
    • komplexní náklady příštích období

Ke všem částem budou připraveny příklady, účastníci by měli mít kalkulačky.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek