Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Novela daňového řádu k 1. 1. 2021 (Otevřený dotační seminář)

Termín: 19. 11. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: Zlín
Školící stř. Profima, Tyršovo nábřeží 760, 760 01, Zlín
Cena: 2499 Kč (2975 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Školící středisko Profima, Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Miloslav Kopřiva

Program

Cíl kurzu: vysvětlit posluchačům novinky a podstatné změny největší novely daňového řádu od jeho vzniku.

 

Anotace:

  • Projekt MOJE DANĚ - elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  • Podání a jeho vady - nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  • Daňová kontrola - zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  • Lhůty pro podání daňového přiznání  - určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
  • Placení daní - jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  • Záloha na daňový odpočet - řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
  • Sankční systém - nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  • Ostatní - méně viditelné, nicméně důležité změny
  • Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek