Archiv seminářů Komory

ON-LINE: Komplexní průvodce DPH (Otevřený dotační seminář)

Termín: 24. 11. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání:
On-line, účastníci obdrží prolink
Cena: 2499 Kč (2975 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Pavla Hadrabová

Program

 • vymezení základních pojmů v oblasti DPH
 • daňové subjekty, povinná a dobrovolná DPH registrace, kalkulace obratu pro účely DPH
 • předmět daně
 • kdy nastává povinnost platit daň nebo přiznat plnění v daňovém přiznání
 • osoba povinná odvést / zaplatit daň
 • daňové doklad
 • základ daně
 • oprava daně
 • sazby daně a jejich úskalí
 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • nárok na odpočet daně a jeho uplatnění
 • úprava a vyrovnání, kdy je nutno je provést
 • daňové reporty / daňová přiznání, souhrnná a kontrolní hlášení / kdo a jaké reporty podává, lhůty
 • ručení za nezaplacenou daň
 • shrnutí posledních zásadních legislativních změn
 • praktické příklady

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek