Archiv seminářů Komory

ON-LINE: DPH nejčastější chyby a problémové oblasti srozumitelně (Otevřený dotační seminář)

Termín: 26. 11. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line, účastníci obdrží prolink
Cena: 2499 Kč (2975 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Pavla Hadrabová

Program

 • určení předmětu plnění – kde vzniká povinnost odvést DPH a kde ne
 • daňové subjekty – odlišení plátce a identifikované osoby a jejich povinnosti
 • stanovení místa plnění ve specifických případech – služby související s nemovitostí, specifické služby apod.
 • uskutečnění zdanitelného plnění – stavební práce, energie, dílčí plnění
 • vznik povinnosti odvést daň / přiznat plnění – specifické případy (zálohy, poukazy apod.)
 • chyby při stanovení základu daně
 • výpočet daně „shora“ a „zdola“
 • oprava základu daně – slevy, reklamace, bonusy
 • oprava chyb na straně dodavatele i odběratele
 • správné vystavování daňových dokladů
 • sazby daně ve specifických případech – stavební práce, nemovitosti, změny sazeb a jejich vliv na zúčtování záloh aj.
 • dodání zboží do jiného členského státu a jeho specifika v souvislosti s tzv. „rychlými záplatami“ (quick fixes)
 • vývoz zboží ve světle nedávných změn DPH legislativy, služby související s vývozem
 • řetězové transakce – správné uplatňování DPH, na co si dát pozor
 • dovoz zboží, služby související s dovozem
 • na co si dát pozor při uplatnění nároku na odpočet daně
 • poměrný a krácený nárok na odpočet – plátci daně s koeficientem
 • úprava odpočtu daně, vyrovnání
 • ručení za nezaplacenou daň, institut „věděl, vědět měl nebo mohl“
 • nespolehlivý plátce / osoba – na co si dát pozor, pokud s nimi obchoduji
 • režim přenesení daňové povinnosti
 • zdaňovací období a jeho změna – jak ji provést
 • praktické příklady
 • dotazy ke specifickým případům

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek