Archiv seminářů Komory

ON-LINE: PRACOVNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM SE SPECIÁLNÍM ZAMĚŘENÍM PRO PERSONALISTY (otevřený dotační seminář)

Termín: 9. 12. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
On-line, účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Mgr. Tomáš Pavlíček

Program

Cíl kurzu: 

Seznámit personalisty se základy právní úpravy v oblasti pracovního práva, zásadními rozhodnutími soudů a častými praktickými problémy.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek