Archiv seminářů Komory

ON-LINE: PSYCHICKY ODOLNÍ NAVZDORY TĚŽKÝM KRIZÍM A NEPŘÍJEMNÝM SITUACÍM (otevřený dotační seminář)

Termín: 10. 12.2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
On-line, účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Karel Hašler

Program

Cíl kurzu: 

Zastavit se, zpomalit a zvýšit schopnost žít vyrovnanější a radostnější život navzdory problémům a krizím v minulosti i v současnosti. Zastavit se a posílit schopnost zvládat psychickou zátěž a překonávat krize, překážky a problémy. Umět ovládat své vnímání reality a tím ovlivnit své prožívání. Využít svoje selhání a těžké chvíle k růstu a psychické síle. Umět i z těžké chvíle vytěžit maximum.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek