Archiv seminářů Komory

Souběžně se také koná:

XXIV. Sněm KCÚ (od 14:30)
[více informací]

Webinář: Účetní uzávěrka a daňové přiznání - právnické osoby

Termín: 17. 12. 2020
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: on-line
Cena: 2674 Kč (3146 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

On-line, účastníkům bude zaslán prolink.

Lektoři

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Program

Určeno

Účetní, daňové poradce.

 

Cíl školení

Tradiční seminář nás provede účetní závěrkou podnikatelských subjektů v závislosti na jednotlivých kategoriích účetních jednotek.

 

Obsah

  • připomeneme operace, které obvykle účtujeme jednou ročně
  • upozorníme na chyby
  • zopakujeme tvorbu a účtování opravných položek, rezerv, dohadných položek, kursových rozdílů, přecenění reálnou hodnotou, výpočet odložené daně a další.

V druhé části se budeme věnovat

  • vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů podnikatelských právnických osob za rok 2020
  • vyložíme transformaci výsledku hospodaření na základ daně včetně odčitatelných položek a slev na dani

 

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek