Archiv seminářů Komory

ON-LINE: Změny pro 2021 - daňový řád a daň z příjmu

Termín: 27. - 28. 11. 2020
Termín — bližší informace pá 13:00 - 17:00, so 8:30 - 12:30
Místo konání: On-line MS Teams
Cena: 2300 Kč (2760 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, pro připojení obdržíte prolink.

Lze se přihlásit za výhodnější cenu na rozšířené ON-LINE: Vícedenní školení "Vybrané účetní a daňové oblasti a změny"

Rovněž je možné se přihlásit pouze na páteční (Změny v daňovém řádu) nebo sobotní (Novinky v oblasti daně z příjmů) seminář. Cena za každý blok činí 1 200 Kč (člen), resp. 1 440 Kč (nečlen). 

Pokud se hlásíte pouze na jeden konkrétní blok školení, specifikuje to v poznámce při registraci.

 

Lektoři

Ing. Miloslav Kopřiva, působí v České daňové správě, specializuje se na daňový proces. Je členem Expertní skupiny k daňovému řádu, členem zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců.

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR a člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Program

Pátek 27. 11. 2020 - 13:00 - 17:00

Ing. Miloslav Kopřiva

Novela daňového řádu účinná k 1. 1. 2020

 • Úprava problematiky podání, vad podání a sankcí za vady podání
 • Nové pojetí zahajování a ukončování daňových kontrol
 • Změny v úpravě postupu k odstranění pochybností
 • Okamžik vyměření daně, účinnost rozhodnutí a vznik přeplatku
 • Daňové identifikační číslo ve vztahu k GDPR
 • Nové lhůty pro podání daňového přiznání k daním z příjmů a způsoby jejich prodlužování
 • Omezení v úpravě opravného přiznání
 • Dodatečné přiznání podané v zahájeném řízení
 • Změny v přístupu k přeplatku a jeho vracení
 • Posečkání ex offo ve vztahu k přiznanému odkladnému účinku žaloby
 • Nové pojetí přístupu ke lhůtě pro placení danbě
 • Nové pojetí přístupu k platbě provedené omylem
 • Záloha na daňový odpočet - řešení požadavku Ústavního soudu ve věci nesporné části odpočtu DPH
 • Zcela nová úprava systematiky sankcí, věcné změny v sankcích
 • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně
 • Další významné maličkosti ukryté v novele daňového řádu

Aktuality z oblasti daňového práva procesního

 

 

Sobota 28. 11. 2020 - 8:30 - 12:30

Ing. Jiří Klíma
Novinky v oblasti daní z příjmů FO i PO

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2020 pro daňové přiznání a současně upozornění na hlavní změny pro rok 2021. Změny jsou i v navazujících předpisech a mají svoje dopady do daní z příjmů, včetně tzv. covidové legislativy, např. zákon o kompenzačním bonusu apod. Tento seminář proto také představuje průřez celým zákonem a upozornění na změny a výkladové problémy.

Z obsahu:

 • Změny v osvobození u fyzických osob – prodej nemovitostí od 2021
 • Obchodní majetek – nové pojmy a výklady
 • Prodej obchodního podílu
 • Kompenzační bonus, ošetřovné FO, Antivirus plus
 • Odměny statutárních orgánů
 • Hmotný majetek – změny a výklady, plánované změny 2021

 

 

Pro registraci vyplňte přihlášku v odkazu níže.

 
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.
Skočit na začátek