Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Přeměny obchodních společností -komplexně - právo, účetnictví, daně (otevřený dotační seminář)

Termín: 5. 2. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Lukáš Pěsna

Program

• Podstata přeměn obchodních společností
• Jednotlivé způsoby přeměn; projekt přeměny
• Zapojení znalce; možnosti promítnutí znaleckého přecenění
• Informační a správní povinnosti
• Ochrana věřitelů
• Postavení zaměstnanců
• Průběh fúze; průběh rozdělení
• Základy převodu jmění na společníka; Základy změny právní formy
• Rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně; konečné a mezitímní závěrky; závěrky pro ocenění
• Zahajovací rozvahy
• Speciální účetní operace spojené s přeměnou; účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností
• Možnosti dle zákona o daních z příjmů a daňové výhody; DPH a ostatní daňové konsekvence
• Vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny
• Praktické příklady, případová studie

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek