Archiv seminářů Komory

On-line: Náročné situace v komunikaci - asertivita a zvládání konfliktů (otevřený dotační kurz)

Termín: 4. - 5. 2. 2021
Termín — bližší informace výdy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

DiS. Bittner Jiří

Program

• Hodnocení komunikace; co druhou stranu nejvíce rozladí
• Pozitivní a negativní formulace – příklady
• Znaky profesionála
• Rovnice komunikace; komunikační kanály; komunikační techniky
• Osobní averze; emoce a jejich ovládání
• Můj “MY“ faktor
• Dotazování (technika zdůvodnění otázky; parafrázování; vložení závěru posunutím; metakomunikace; eliminace vzniklého nedorozumění – sáhnutí si do ega; technika prosazení návrhu – 5 vět, 3 věty; formulace závěru/úkolu)
• Manipulace
• Faux pas seznam
• Cvičení diplomacie
• Komunikační (osobnostní) typy
• Potřeba x požadavek
• Konfliktní situace (zpracování stížnosti; vývoj konfliktu; agresivní komunikace – střet)

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek